Křemík v plazmě

 

Fyziologická variabilita

V krvi není Si vázán na bílkovinu, ale zřejmě je v nedisociované formě Si(OH)4.

Zvýšený příjem hliníku a molybdenu snižuje obsah Si v plazmě a opačně. Koncentrace není závislá na věku ani pohlaví. Zvýšené hodnoty nebyly zjištěny ani při silikóze.

 

Referenční intervaly

 

(David B. Milne)

Sérum, plazma

0,4 – 10,0

mg/l

14,2 – 356,0

µmol/l   

Plná krev

1,2 – 8,9

mg/l

42,7 – 316,8

µmol/l   

Erytrocyty

4,1

mg/l

146,0

µmol/l   

Moč

4,7 – 5,2

mg/l

167,3 – 185,1

µmol/l      

 

(WHO 1996)

Sérum

0,3

mg/l

10,68

µmol/l

Moč

3 - 12

mg/l

106,8 – 427,2

µmol/den

Játra

25 - 100

mg/kg

890 – 3560

µmol/kg

Vlasy

4 - 10

mg/kg

142,4 – 356,0

µmol/kg

 

Omezení stanovení

Ke stanovení je využívána nejčastěji atomová absorpční spektrofotometre FAAS, ETA-AAS, viz též AAS.

 

Další informace:

·       Stopové prvky

·       Stopové prvky - biochemické funkce

·       Stopové prvky - efekt neadekvátního příjmu

·       Stopové prvky - přepočty

·       Stopové prvky a volné radikály

·       Analýzy stopových prvků

·       Si

 

Literatura

·      World Health Organization: Trace elements in human nutrition and health. 1996, s.

·      Lentner, C.: Geigy Scientific Tables. Volume 3. Physical Chemistry, Composition of Blood, Hematology, Somatometric Data. CIBA-GEIGY, 1984, s.

·      Shils M. E., Olson, J. A., Shike, M., Ross, A. C. 1999: Modern Nutrition in Health and Disease: F. H. Nielsen: Ultratrace Minerals. 9th edition, Williams & Wilkins, s.284-303

·      Biesalski, H. K. , Grimm, P. 1999: Taschenatlas der Ernahrung. Georg Thieme Verlag Stuttgart, 314 s.

·      Uderwood, E. J., Suttle, N. F. 1999: The mineral nutrition of livestock. 3rd edition, CABI Publishing, 642 s.

·      Kaplan L.A., Pesce A.J. (Eds): Clinical chemistry.- theory, analysis, correlations. ISBN 0-8151-5243-4, 3rd edition, 1996, p.746-759.

·      Burtis C.A., Ashwood E.R. (Eds): Tietz textbook of clinical chemistry. ISBN 0-7216-5610-2, 3rd edition, p.1029-1055.

 

Alena Pechová

.