OSN-SAbstraktOSN-E

Makroamyláza je makrokomplex enzymu alfa-amylázy s vysokomolekulárními proteiny plazmy, především s imunoglobuliny IgA a IgG. Může být příčinou bezpříznakového přetrvávání zvýšené aktivity alfa-amylázy v plazmě.

 

OSN-STerminologieOSN-E

Macroamylase, Makroforma alfa-amylázy

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

AMS

AMS v séru

Průkaz makroamylázového komplexu

Laboratorní metody v gastroenterologii

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Komplex enzymu s vysokomelulárními proteiny séra (plazmy). Obdobný makrokomplex tvoří i další enzymy a to např. i pankreatická lipáza. Makroamyláza je příčinou 8-12 % případů hypermylázemie (zvýšené hodnoty celkové sérové hladiny alfa-amylázy). Makroformu alfa-amylázy lze stanovit gelovou filtrací, elektroforeticky, precipitací s PEG nebo ELISA technikou. Kvantitativní stanovení poměru makroformy enzymu je nejpřesnější s použitím gelové chromatografie na Sephadexu G-100. Separace probíhá v chlazeném boxu při 10°C na koloně 9 x 150 mm při průtoku 3 ml/hod 5 hodin. Aktivita alfa-amylázy je v jednotlivých frakcích stanovena enzymaticky standardním postupem s pNP blokovaným maltoheptaosidem a výsledkem je poměr obou forem enzymu. Důležitým aspektem pro průkaz makroamylázového komplexu je nestabilita komplexu s immunoglobuliny. Při zmražení a rozmražení séra dochází k disociaci komplexů, makroamylázu je proto nutné prokazovat v čerstvě odebraném vzorku séra. Referenční hodnoty: Makroforma enzymu není za fyziologických podmínek přítomna. Výsledek testu je udáván v procentuálním poměru makroformy amylázy vypočtené z aktivit jednotlivých frakcí. Pozitivní výsledek, průkaz komplexu, je tedy hodnota > 0.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Bez specifické role v organismu.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Enzym produkuje pankreas, ke komplexaci dochází v plazmě.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

Vyskytuje se pouze v plazmě (a séru).

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

Vzhledem k vlastnostem molekuly se makrokomplex alfa-amylázy nevylučuje ledvinami.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lawson GJ. - Ann Clin Biochem 2001, Medline - link

Ventrucci M. - Ital J Gastroenterol Hepatol 1999, Medline - link

Cutolo M. - Br J Rheumatol 1995, Medline - link

Hortin GL. - Clin Chem 1994, Medline - link

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Petr Kocna

.