OSN-SAbstraktOSN-E

Aspartát patří mezi neesenciální glukoplastické aminokyseliny. Aspartát je důležitý při formování prostorové struktury bílkovin a účastní se přenosu aminoskupin v organismu. Zároveň se významně podílí na biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

aspartic acid 3D 

OSN-STerminologieOSN-E

Aspartát, kyselina asparagová, 2-aminosukcinát

 

OSN-SSynonymaOSN-E

Kyselina asparagová, 2-aminosukcinát

 

OSN-SKlasifikační kódyOSN-E

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Aminokyseliny

Dědičné metabolické poruchy aminokyselin

 

OSN-SChemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytuOSN-E

Aspartát (Asp), NH2CH(CH2COOH)COOH, C4H7O4N

m.h. 133,1

Kyselá disociační konstanta pK (25 oC) 2,09; 3,86 (bCOOH); 9,82

Izoelektrický bod pI 2,98

Aspartát je neesenciální aminokyselina. Podle chemického charakteru jejího postranního řetězce ji řadíme mezi kyselé aminokyseliny – aminokyseliny s elektrickým nábojem na postranním řetězci, který se podílí na elektrostatických interakcích. Při fyziologickém pH obsahuje aspartát disociovaný karboxyl, tzn. může elektrostaticky vázat kationty a vytvářet solné můstky s kladně nabitými skupinami, může kovalentně vázat aminy, alkoholy, CO2.

Aspartát obsahuje asymetrický atom uhlíku, existuje proto ve dvou enantiomerních konfiguracích – D a L, v bílkovinách se vyskytují pouze L-formy.

 

OSN-SRole v metabolismuOSN-E

Aspartát je díky existenci záporných nábojů v postranním řetězci významný při formování prostorové struktury bílkovin a při určování jejich vlastností. Aktivně se účastní přenosu aminoskupin v organismu, je zapojen do močovinového cyklu (přenáší aminoskupinu pro vznik argininu z citrulinu). Aspartát je prekurzorem při tvorbě pyrimidinového kruhu (spolu s karbamoylfosfátem) a účastní se tvorby purinového kruhu, tzn. má velký význam při biosyntéze purinových a pyrimidinových nukleotidů.

 

OSN-SZdroj (syntéza, příjem)OSN-E

Aspartát je syntetizován jednostupňovou přeměnou pyruvátu, resp. oxalacetátu. Jde o transaminační reakci s pyridoxalfosfátem jako kofaktorem a glutamátem jako zdrojem aminoskupiny.

Průmyslově je aspartát (stejně jako většina aminokyselin) vyráběn biosyntézou užitím mikroorganismů nebo chemickou syntézou nebo kombinací chemické syntézy a různých biotechnologických postupů. Je používán jako součástí krmiv pro užitková zvířata, ochucovadlo potravin, konzervační a antioxidační přípravky.

 

OSN-SDistribuce v organismu, obsah ve tkáníchOSN-E

K patologickému vylučování močí dochází při dikarboxylové aminoacidurii.

 

OSN-SZpůsob vylučování nebo metabolismusOSN-E

 


Aspartát patří mezi glukoplastické aminokyseliny. Aspartát poskytuje transaminací přímo oxalacetát, může se také zapojit do močovinového cyklu, kde je přeměněn na fumarát. Oba produkyt – oxalacetát a fumarát – vstupují do citrátového cyklu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Z.Vodrážka: Biochemie. Academia, Praha 1992.

P.Karlson, W.Gerok, W.Gross: Pathobiochemie. Academia, Praha 1987.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Karolína Pešková

recenze Viktor Kožich

.