Aminokyseliny jsou základní stavební jednotky bílkovin a významně se účastní metabolických procesů v organismu. Nejvýznamnějších je 20 aminokyselin, ze kterých jsou zbudovány molekuly všech bílkovin naší planety –  KEY-Skódované aminokyselinyKEY-E. Trojice bází nukleových kyselin, které kódují jednotlivé aminokyseliny se nazývají kodony aminokyselin. Většina přírodních aminokyselin jsou alfa-, tj. aminová i karboxylová skupina jsou vázány na tomtéž alfa-atomu uhlíku. Mají proto stejný základní skelet


R … postranní řetězec aminokyselin, který rozhoduje o jejím individuálním charakteru

 

V proteinech se vyskytují pouze L-formy aminokyselin.

 

 

Základní údaje

Kódované aminokyseliny

Vlastnosti aminokyselin

Metabolismus aminokyselin

Dědičné poruchy metabolismu

 

 

Možnosti stanovení aminokyselin

Reakce a stanovení aminokyselin

Clearance aminokyselin

 

 

Další informace

Proteiny

Peptidy

 

 

Rejstřík

 

Karolína Pešková