OSN-SAbstraktOSN-E

Fumarát patří mezi dikarboxylové kyseliny a je to jeden z metabolitů citrátového cyklu. Fumarát zde vzniká dehydrogenací sukcinátu a je dále hydratován na malát. Fumarát je zároveň produktem katabolismu některých aminokyselin a také vzniká u savců při detoxikaci amoniaku v močovinovém cyklu. Argininosukcinát se zde štěpí na fumarát a arginin, ten poskytuje močovinu a ornitin. Vznik fumarátu v močovinovém cyklu umožňuje napojení tohoto a citrátového cyklu.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Aminokyseliny

Cyklus citrátový

Cyklus močovinový

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Karolína Pešková

recenzoval Josef Hyánek