OSN-SAbstraktOSN-E

Prealbumin (transtyretin) je protein podílející se na transportu tyreoidálních hormonů a vitamínu A. Má krátký biologický poločas, jeho koncentrace v plazmě je velmi citlivým ukazatelem aktuální syntézy proteinů v játrech. Patří mezi negativní proteiny akutní fáze. Plazmatická koncentrace klesá při těžkých hepatopatiích, proteinové malnutrici a během zánětlivých onemocnění.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Prealbumin

Protein celkový

Fyziologie a biochemie výživy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Koncentrace se mění s věkem: do druhé až třetí dekády roste, pak opět klesá. Ve středním věku je u mužů vyšší než u žen.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Sníženou koncentraci nacházíme při poruše proteosyntézy v játrech: těžké hepatopatie, proteinová malnutrice (nádorová onemocnění, těžké kachexe). K poklesu plazmatické koncentrace dochází také během zánětlivých onemocnění - prealbumin řadíme mezi tzv. negativní proteiny akutní fáze. Snížené koncentrace jsou rovněž u hypertyreózy, cystické fibrózy, deficitu zinku a lymfoproliferativních onemocnění..

 

Zvýšené koncentrace mohou nastat u hyperfunkce nadledvin, hypotyreózy a M. Hodgkin.

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Bylo identifikováno mnoho sekvenčních variant prealbuminu. S abnormalitami ve struktuře souvisí familiární amyloidózní polyneuropatie (FAP). Abnormální formy prealbuminu mají sníženou rozpustnost a tvoří v mnoha tkáních vláknitá depozita. Při ukládání kolem nervů způsobují periferní a autonomní neuropatie. Za první krok tvorby prealbuminových amyloidových vláken se pokládá disociace tetramerní molekuly prealbuminu. Variantní monomer je méně stabilní, u pacientů s FAP byly nalezeny snížené koncentrace jak monomeru, tak celkového prealbuminu.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

věk

koncentrace

g/l

0 - 99 roků

0,200 - 0,400

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Stanovuje se imunoturbidimetricky.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Prealbumin se používá k monitorování nutričního stavu. Společně s proteinem vázajícím retinol (RBP) je, díky svému krátkému biologickému poločasu, velmi citlivým ukazatelem aktuální syntézy proteinů. Při nástupu metabolického stresu dochází k rychlému poklesu plazmatické koncentrace obou těchto proteinů.

Koncentrace však může být ovlivněna také podáváním léků a hormonů.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

·         Racek, J. et al: Klinická biochemie, 1. vydání. Galén, Praha, 1999. ISBN 80-7262-023-1. Karolinum, Praha, 1999. ISBN 80-7184-971-5

·         ExPASy, PROSITE [online]. Swiss Institute of Bioinformatics, Ženeva, release 17.13, červen 2002 (cit. červen 2002). Dostupné z URL http://us.expasy.org/prosite

·         Schneiderka, P. a kol.: Kapitoly z klinické biochemie. Karolinum, Praha, 2000. ISBN 80-246-0140-0

·         Johnson, A., M.: Low levels of plasma proteins: Malnutrition or inflammation? Clin. Chem. Lab. Med., 37 (2), 1999, 91 - 96. ISSN 1434-6621

·         Sekijima, Y.; Tokuda, T.; Kametani, F.; Tanaka, F.; Maruyama, K.; Ikeda, S.: Serum transthyretin monomer in patients with familial amyloid polyneuropathy. Amyloid, 8 (4), 2001, 257-262. ISSN 1350-6129

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Vladimíra Kvasnicová (srpen 2002)

recenze Miroslav Engliš (říjen 2002)