OSN-SAbstraktOSN-E

Stanovení osmolality séra je možnou alternativou stanovení osmolality plazmy, která je pro tyto účely vhodnějším materiálem. Podobně jako lze počítat osmolalitu plazmy lze i vypočítat analogicky osmolalitu séra. Zásadní rozdíly mezi interpretací změn osmolality séra a plazmy nejsou, podrobnější údaje jsou uvedeny v dokumentu Osmolalita plazmy.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Osmolalita

Osmolalita plazmy

Osmolalita plazmy vypočtená

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor (2008-11-17)