OSN-SAbstraktOSN-E

Hemoglobin je červené krevní barvivo obsažené v erytrocytech. Jeho nejdůležitější funkcí je přenos kyslíku do tkání.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Hemoglobin

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Fyziologicky se u lidí vyskytují stádia hemoglobinu: embryonální (Hb Gower), fetální (HbF), dospělých (Hb A1, Hb A2, Hb A3). Normální hodnoty Hb v organizmu u žen jsou 120-162 g/l a u mužů 135-172 g/l.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Indikací k vyšetření hemoglobinu jsou hypochromní anémie po vyloučení deficitu železa, chronické hemolytické anémie, léky indukované anémie, dále kritické vaskulární uzávěry nejasné etiologie zejména v oblastech s vysokou prevalencí výskytu HbS nebo HbC. Další důvody vyšetřování hemoglobinu jsou případy s polycytémií a cyanózou, u fetálního hydropsu (Bartův) nejasné etiologie. Hemoglobinopatie se mohou projevovat zvýšenou tendencí k agregaci (HbS, HbC), sníženou syntézou celkového hemoglobinu (HbE, Hb Lepore), zvýšenou tendencí k precipitaci jako nestabilní hemoglobin Hb Koln, abnormální afinitou ke kyslíku jako HbM hemoglobinopatie charakterizované polycytémií a cyanózou.

Thalasemický syndrom je skupina onemocnění s postiženým globinovým řetězcem. Jsou 4 skupiny, přičemž nejčastější je α, β. Nejtypičtější pro thalasemie je snížení syntézy postiženého řetězce, přičemž klinickou manifestaci ovlivňuje míra snížené syntézy hemoglobinu a projevy anémie, anémie v souvislosti s inefektivní erytropoézou a hemolýzou, nedostatek hemoglobinu v erytrocytech vedoucí k mikrocytóze a hypochromii.

Skupina β thalasémií je způsobena více jak 100 mutacemi v beta globinovém řetězci. Klinická manifestace je závislá na tom, zda syntéza beta řetězce je snížena jen částečně nebo zcela utlumená.

Thalasémia minor je heterozygotní forma spojená s mírnou hypochromní mikrocytární anémií, kdy koncentrace Hb je jen na dolní hranici referenčního rozmezí.

Thalasémia major je závažná homozygotní forma charakterizována útlumem syntézy beta řetězce a nadměrnou syntézou inefektivního alfa řetězce. Nezralé erytrocytární prekurzory se pro nadbytek alfa řetězců rozpadají ještě před maturací v kostní dřeni. Inefektivní erytropoéza se závažnou anémií vede k fatálnímu dopadu během několika let, pokud se nezačne léčit.

Thalasémia intermedia je mírná homozygotní nebo závažná heterozygotní forma se středně závažnými projevy onemocnění.

δβ-thalasémia je způsobena delecí v delta a beta řetězcích a jejich syntéza je snížena nebo se nevytváří vůbec. HbF je zvýšen na 5-10% a HbA2 je snížen.

Hb Lepore je abnormální hemoglobin, z non-α-řetězce, vzniklý sloučením γ a β řetězců. Onemocnění bývá asociováno s β thalasémií.

Příčinou α-thalasémií je parciální nebo kompletní delece 4 genů regulujících produkci alfa řetězců.

HbH onemocnění je onemocnění způsobené heterozygotním genetickým defektem v obou alfa řetězcích a produkcí abnormálního nestabilního H řetězce, což je tetrametr beta řetězců.

Hb Bartův fetální hydropsový syndrom je homozygotní alfa thalasémie způsobená patologickým Hb, jedná se o tetrametr γ (Bartův Hb). Hb vykazuje poruchu v afinitě ke kyslíku a syndrom není slučitelný se životem, anemické edematózní děti umírají v děloze v posledním trimestru nebo krátce po porodu.

Mezi hemoglobinopatie patří srpkovitá anémie způsobená přítomností HbS patologického hemoglobinu se strukturálním defektem v beta2 globulinovém řetězci (záměna glutaminu za valin). HbS má tendenci zejména za sníženého tlaku kyslíku k agregaci hemoglobinových molekul. Následkem změněných vlastností Hb (hemoglobinu) mají erytrocyty srpkovitý tvar, mění své reologické vlastnosti, pružnost. Klinické projevy závisí na genetice, homozygotní formy jsou velmi závažné. V prvních 6ti měsících mezi vážné projevy patří venookluzivní choroba s orgánovými postiženími, chronická hemolytická anémie. Heterozygotní nosiči HbS jsou většinou zdraví. Mezi další hemoglobinopatie patří HbC, HbE onemocnění, choroba s nestabilními Hb, Hb s dysfunkčním transportem kyslíku.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

Pro HbA

Novorozenci                           17,7 % (13,1-22,3) stanovenou elfo nebo HPLC

                                               15-40% alkalickou denaturací

Děti 1-2 rok                              96% (95-98,2)

Děti nad 2 roky a dospělí         97,5% (97-98,5)

Pro HbA2       

Novorozenci                             0,25 % (0,05-0,45)     

Děti 1-2 rok                              1,8% (1,5-3,0)

Děti nad 2 roky a dospělí          2,5% (1,5-3,2)

Pro HbF         

Novorozenci                             81,7 % (77,5-86,9)      stanovenou elfo nebo HPLC

                                                 60-85%             alkalickou denaturací

Děti 1-2 rok                              1,5% (0,5-2,0)               stanovenou elfo nebo HPLC

                                                 0,8 % (0,4-1,0)  alkalickou denaturací

Děti nad 2 roky a dospělí          0,5% (0-0,5)

 

OSN-SInterference in-vivoOSN-E

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Metody stanovení molekuly hemoglobinu-chromatografie, elektroforéza, stanovení HbF alkalickou denaturací, hemoglobinový test stability k určení nestabilních forem, HbS test rozpustnosti, DNA analýza

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení hemoglobinové molekuly se vyšetřuje u hypochromní anémie po vyloučení deficitu železa, chronické hemolytické anémie, léky indukované anémie, dále kritické vaskulární uzávěry nejasné etiologie. Dále u stavů spojených s polycytémií a cyanózou, zvýšenou tendencí k agregaci, sníženou syntézou celkového hemoglobinu, zvýšenou tendencí k precipitaci, abnormální afinitou ke kyslíku.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnostics, 1st. English Edition, TH-Books, Germany 1998

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámky

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámky

Jiřina Lukášková (2008)OSN-E