OSN-SAbstraktOSN-E

Alfa-1-antitrypsin patří k proteinům akutní fáze. Má 75 geneticky podmíněných variant s různou schopností inhibovat proteinázy (kolagenázy, elastázu, trypsin, chymotrypsin, plazmin).

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Alfa-1-antitrypsin

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Asi 70 % populace má relativně sníženou koncentraci alfa-1-antitrypsinu. Asi 0,2 % bělochů má antiproteázovou aktivitu < 40 % (jde o fenotypy SS, SZ). Fenotyp ZZ má v severní Evropě prevalenci 1/1500, v USA 1/3000. U Asiatů je varianta Z velmi vzácná. 95 % populace má fenotyp MM.

Dále hladinu alfa-1-antitrypsinu ovlivňuje (zvyšuje) věk, pohlaví, těhotenství, menopauza. Přítomnost citrátu a EDTA alfa-1-antitrypsin snižuje.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty koncentrace alfa-1-antitrypsinu v séru

 

Snížené hodnoty koncentrace alfa-1-antitrypsinu v séru

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Pacienti s nízkou aktivitou alfa-1-antitrypsinu (PiZZ) mohou být v prvních týdnech života ohroženi zánětem jater, z kterého se může vyvinout juvenilní cirhóza. U dalších genetických variant může docházet k opakovaným zánětům dýchacích cest, u těžších případů se může projevit chronická plicní obstrukční choroba.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

 

0 – 3 měsíce: 0,7 – 1,6 g/l

3 – 6 měsíců: 0,8 – 1,8 g/l

 

ženy: 1,1 – 2,2 g/l

muži: 0,92 – 2,0 g/l

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

Stabilní:

Při 20 – 25°C     1 den

Při 4 – 8°C        1 týden

Při – 20°C         3 měsíce

 

Alfa-1-antitrypsin je reaktant akutní fáze, proto jeho zvýšení může zamaskovat přítomnost genetické varianty se sníženou antiproteinázovou aktivitou.

Stanovení alfa-1-antitrypsinu je možné imunonefelometricky, imunoturbidimetricky.

Semikvantitativní stanovení je možné denzitometricky z elektroforézy.

Fenotypy se odlišují izoelektrickou fokuzací.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení alfa-1-antitrypsinu je vhodné při neonatální žloutence s těžším případně delším průběhem, u hepatitid v dětství, u respiračních poruch novorozenců, u opakovaných respiračních onemocnění v dětském věku, u dospělých s hepatitidou a cirhózou jater, u osob trvale se pohybujících v znečištěném prostředí, při náhodně zjištěné změně pohyblivosti nebo intenzity alfa-1 oblasti v elektroforetickém rozdělení bílkovin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková