OSN-SAbstraktOSN-E

C4 složka komplementu usnadňuje fagocytózu tím, že opsonizuje cizorodé částic (antigeny) přes komplementové receptory.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

C4 složka komplementu

C4 složka komplementu v likvoru

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Existují 2 izotypy C4A a C4B (velká písmena odlišují izotypy od fragmentů).C4A má větší afinitu k imunokomplexům a C4B k cílovým buňkám.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

Pokles C4 může být způsoben zvýšenou spotřebou složek komplementu nebo sníženou syntézou.

 

Snížené hodnoty koncentrace C4 v séru

 

Zvýšené hodnoty koncentrace C4 v séru

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

0,1 – 0,35 g/l

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

 

Stabilní:

Při 20 – 25°C     1 den

Při 4 – 8°C        1 týden

Při – 20°C         3 měsíce

 

Stanovení C4 je možné imunonefelometricky, imunoturbidimetricky, elektroimunodifuzí.

Stanovení ruší chylozita séra. Plazma s heparinem dává falešně pozitivní výsledky, proto se doporučuje použít spíše EDTA nebo citrát.

Jednotlivé genetické fenotypy lze odlišit imunoelektroforézou.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

U pacientů se sepsí v první fázi (akutní) dochází ke zvýšení C3 a C4. Ale pokud se sepse rozvíjí dál až k septickému šoku, dochází k nápadnému snížení C3 a C4. Podle míry poklesu se dá posuzovat závažnost stavu a dá se z něj odhadnout prognóza. Za prognosticky velmi nepříznivé se považuje současný pokles imunoglobulinů.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková