OSN-SAbstraktOSN-E

Transferin působí v séru jako hlavní transportér železa. Dále TRF v séru vystupuje jako negativní reaktant akutní fáze.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Transferin v séru

Fyziologie a biochemie výživy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Existuje 20 genetických izoforem transferinu. 1 mol transferinu váže 2 mmol železa. Za normálních okolností je transferin saturován železem z 30 %.

Fyziologicky je transferin zvýšen během gravidity (stimulující vliv estrogenů) a při používání antikoncepce.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty koncentrace transferinu v séru

 

Snížené hodnoty koncentrace transferinu v séru

 

OSN-SPřímé následky abnormálních koncentracíOSN-E

Dědičný nedostatek TRF je velmi vzácný. Jeho důsledkem je, že se železo nepřenáší ke krvetvorným orgánům.

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

1,8 – 4,0 g/l

 

OSN-SOmezení stanoveníOSN-E

Stabilní:

Při 20 – 25°C     1 den

Při 4 – 8°C        1 týden

Při – 20°C         3 měsíce

 

Stanovení transferinu je možné imunonefelometricky, imunoturbidimetricky, RID, raketkovou elektroforézou.

Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, nadmořská výška, antikoncepce a gravidita.

Stanovení ruší EDTA a citrát.

 

OSN-SPoužití ve výpočtech a odvozených parametrechOSN-E

Celková vazebná kapacita Fe (umol/l) = TRF (g/l) x 25,2

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Toleranční rozpětí dle SEKK pro rok 2002 je 18 %.

Toleranční rozpětí dle SEKK pro rok 2003 je 18 %.

Intraindividuální biologický rozptyl jsou 3 %.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

TRF není vhodný pro časnou diagnostiku. Využívá se spíše pro monitorování dlouhodobých změn.

Isoelektrický bod TRF se výrazně a citlivě mění při požití alkoholu (z 5,2 na 5,7 až 5,9). Je proto navržen pro sledování alkoholového abusu.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Marcela Melčáková