OSN-SAbstraktOSN-E

Sérový TPA/S je univerzální nádorový marker vhodný především pro dlouhodobé sledování nemocných a hodnocení účinnosti terapie, a to u karcinomů plic, prsu, močového měchýře a dalších malignit. Je přítomen v séru i u některých infekčních onemocnění a u postižení jater.

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

TPA

Nádorové markery

Nádorové markery: časté a méně časté typy

 

OSN-SFyziologická variabilitaOSN-E

Neznáma.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

V průběhu maligního procesu se objevuje KEY-STPA (TPS) v séruKEY-E v důsledku procesů spojených s růstem maligních nádorů. Vzhledem k odbourávání játry a vylučování ledvinami je jeho hladina zvýšena u nemaligních postižení těchto orgánů (hepatitida, selhání ledvin atd.).

 

OSN-SReferenční intervalyOSN-E

KEY-SReferenční rozmezí TPA (TPS)KEY-E je dáno typem užitých protilátek pro detekci těchto antigenů. Pro TPA i TPS je diskriminační hladina udávaná výrobcem 80 U/l. Pro dosažení dostatečné specificity je však třeba hladinu mírně zvýšit (120–140 U/l).

 

OSN-SZnaky analytické metodyOSN-E

Metody na stanovení TPA/S se liší podle druhu užitých protilátek. Historicky nejstarší souprava TPA (firma Prolifigen) užívá polyklonální protilátky proti cytokeratinu 8, 18 a 19, souprava TPS (Beki) detekuje epitop M3 cytokeratinu 18, TPAcyk (Ideal) epitop 8 a 18. V extraktech primárních nádorů se dosud nevyšetřuje. Význam má stanovení TPS v moči u karcinomů močového měchýře.

 

OSN-SEkonomické nákladyOSN-E

Cena stanovení se pohybuje podle typu použité soupravy, obvykle kolem 200.-Kč.

 

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

 

Maligní onemocnění

·         Screening: nelze použít.

·         Stanovení diagnózy: nelze použít.

·         Odhadnutí závažnosti onemocnění: neužívá se.

·         Monitorování průběhu onemocnění a především monitorování úspěšnosti terapie je pole, kde lze TPA (TPS) použít, a kde může reagovat s větší dynamikou než markery diferenciačního typu.  KEY-SSenzitivita a specificita TPA (TPS)KEY-E  stanovení kolísá podle typu sledovaného nádoru a stadia onemocnění. Pro nádory mléčné žlázy je doporučováno vyšetřovat TPA (TPS) s CA 15-3 vedle kombinace CA 15-3 s CEA . TPA (TPS) se zdá být markerem s nejvyšší senzitivitou pro sledování nemocných s karcinomem močového měchýře. Bývá doporučován rovněž pro monitorování nemocných s nádory plic, GIT a ledvin.  Pokles hodnot tohoto markeru při úspěšné terapii je obvykle rychlejší než u markerů diferenciačního typu. Tento antigen má poměrně dlouhý lead time, což není dosud klinicky využitelné: pouhý (byť signifikantní) nárůst v hladině nádorových markerů není obvykle impulsem k zahájení terapie

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity v séru

TPA (TPS) může být nespecificky zvýšen při některých onemocněních jater (cirhóza, hepatitida), rovněž u infekčních onemocněních. Radioterapie vede rovněž k dočasnému nespecifickému zvýšení TPA (TPS) v séru. Míra falešné pozitivity může být ovlivněna typem použité soupravy.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Van Dalen, A.,Molina, R.: Serum tumor markers in breast cancer: new MUC1 markers, c-erbB-2 and cytokeratins. J.Tumor Marker Update, 11, 1999, 1-4.

Fateh-Moghadam, A, Stieber, P.: Sensible use of tumor markers. J. Hartmann Verlag GMBH, 1993.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Miroslava Nekulová, Marta Šimíčková

recenzoval Jindřich Macháček