OSN-SAbstraktOSN-E

Titrace je metoda kvantitativní odměrné analýzy založená na měření objemu roztoku činidla (přesně známé koncentrace neboli titru), jehož je třeba k tomu, aby právě kvantitativně proběhla reakce mezi stanovovanou složkou analyzovaného vzorku a činidlem, t.j. aby bylo dosaženo bodu ekvivalence. Indikace dosažení bodu ekvivalence má mnoho variant, zjišťuje se např. přídavkem indikátorů, potenciometricky, amperometricky, konduktometricky, coulometricky.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

Základní laboratorní techniky

 

KEY-Skvantitativní odměrná analýzaKEY-E, KEY-Sbod ekvivalenceKEY-E

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Jaroslava Vávrová