Základní laboratorní techniky

 

Podskupina

Název (NČLP)

Klíč (NČLP)

Synonyma a zkratky

Viz též

Měření základních veličin

Vážení

WEIGHT

m

hmotnost

Měření času

TIMEMEAS

t

čas

Měření délky

LENGHT

l, d

délka

Měření teploty

TEMP

 

teplota termodynamická

Centrifugační metody

Centrifugace

CENTRIF

 

 

Centrifugace (kapilára)

CAPCENTR

 

 

Ultracentrifugace

ULTRACEN

 

 

Titrace

Titrace

TITR

 

 

Titrace-amperometrická

TITRAMP

 

 

Titrace-argentometrická

TITRAG

 

 

Titrace-chelatometrická

TITRCOMP

 

 

Titrace-merkurimetrická

TITRHG

 

 

Titrace-jodometrická

TITRI

 

 

Titrace-potenciometrická

PTITR

 

 

Různé

Chemická analýza

CHEMANAL

 

 

Měření objemu

VOL

 

 

Měření hustoty

VOLMASS

r

objemová hmotnost

Precipitace

PRECIP

 

 

Viskozimetrie

VISCMET

 

 

Destilace

 

 

 

Filtrace

 

 

 

Chlazení

 

 

 

Sušení

 

 

 

Zahřívání

 

 

 

Práce se sklem

 

 

 

Sklo laboratorní

 

 

 

 

 

Další údaje

·         Druh veličiny

·         SI jednotky

·         Měření

·         Procedura

·         Vyšetření

 

Rejstřík

 

 

 

Jaroslava Vávrová

.