*ku_z_rdg_e - vyšetření radiodiagnostické - expozice (pro DS4)

Expozice během RDG vyšetření.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

projekce

a

-16

?

projekce

výčet hodnot

viz seznam hodnot

poznámky:

směr ozáření

 

napeti

a

-8

?

napětí [kV]

číslo real

 

 

proud

a

-8

?

proud [mA]

číslo real

 

 

el_mnozstvi

a

-8

?

el. množství [mAs]

číslo real

 

 

doba

a

-8

?

doba expozice [sec]

číslo real

 

 

komprese

a

-8

?

komprese [N]

číslo real

 

 

davka_ozareni

a

-8

?

dávka ozáření [mSv]

číslo real

poznámky:

efektivní dávka ozáření při expozici

 

kuzrdgeAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

ku_z_rdg_e

pokyny k celému bloku:

Jedna položka expozice odpovídá pořízení jednoho snímku nebo jedné série snímků.

 

projekce

seznam hodnot:

Doporučené hodnoty projekcí:

"PA"                        posterior-anterior projection

"LAT"                     lateral projection

"LSJ"                       lumbo-sacral-joint

"AP"                        anterior-posterior projection

"Periapical"             intraoral

"CC"                        cranio-caudal projection

 

Dořešit: má zde být číselníkový výčet hodnot? Nebude-li požadován, bude ponechán jen textový výčet bez kontroly proti číselníku.