Firemní bloky

 

Do datového standardu byly od verze 4.01.01 přidány tzv. firemní bloky. Slouží k privátní komunikaci mezi subjekty, které používají datový standard. Tyto subjekty mohou do některých bloků datového standardu napojit tzv. firemní blok. Návrh jeho obsahu je plně v rukou těchto komunikujících subjektů.

 

Definice obsahu firemního bloku není součástí datového standardu. Jeho používání je pouze předmětem dohody komunikujících subjektů. Firemní rozšíření musí byt navrženo tak, aby jeho přidání neovlivnilo komunikaci se subjekty, které příslušný firemní blok nepoužívají.

 

 

Příklad zapojení firmního bloku (firmaTest) do bloku pro adresy (včetně XSD souboru)"

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<ds:dasta

  xmlns:ds="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta"

  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"

  xmlns:dsip="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip"

  xmlns:firmaTest="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test"

  xsi:schemaLocation="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_dasta http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_dasta-4.01.01.xsd

  urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_ip http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/xmlschema/ds_ip-4.01.01.xsd

  urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test firma_test-4.01.01.xsd"

 

id_soubor="MEDICALC_KK11115_2005-12-12T14:46:25" verze_ds="04.01.01" verze_nclp="02.15.01" bin_priloha="T" ur="T" typ_odesm="KK" ozn_soub="11115" dat_vb="2005-12-12T14:46:25"    potvrzeni="P">

  <ds:zdroj_is kod_firmy="MEDICALC" kod_prog="WMEXP" verze_prog="2.2.3.8"/>

    <ds:pm>

      <ds:as typ="I" poradi="1">

        <ds:vnitrni>999</ds:vnitrni>

      </ds:as>

      <ds:a typ="O">

        <ds:jmeno>Nemocnice</ds:jmeno>

        <ds:adr>Interní oddělení</ds:adr>

        <ds:mesto>Praha</ds:mesto>

        <ds:stat>116</ds:stat>

      </ds:a>

    </ds:pm>

    <ds:garant_dat id_garant="450124145" odbornost="301">MUDr. Jan Konečný</ds:garant_dat>

    <ds:is ico="12345678" icz="44101000" icp="44101882">

    <ds:as typ="I">

      <ds:vnitrni>801</ds:vnitrni>

    </ds:as>

    <ds:a typ="O">

      <ds:jmeno>Nemocnice</ds:jmeno>

      <ds:adr>Dětské oddělení</ds:adr>

      <ds:dop1>tel. 3225</ds:dop1>

      <ds:mesto>Praha</ds:mesto>

      <ds:stat>116</ds:stat>

    </ds:a>

    <dsip:ip id_pac="9952024830">

      <dsip:rodcis>9952024830</dsip:rodcis>

      <dsip:jmeno>Hana</dsip:jmeno>

      <dsip:prijmeni>Nováková</dsip:prijmeni>

      <dsip:dat_dn format="D">1999-02-02</dsip:dat_dn>

      <dsip:sex>F</dsip:sex>

      <ds:a typ="3" ind_kont="K">

        <ds:jmeno>Ota Hluchý</ds:jmeno>

        <ds:adr>Plzeňská 145/8</ds:adr>

        <ds:dop1>Smíchov</ds:dop1>

        <ds:psc>15000</ds:psc>

        <ds:mesto>Praha 5</ds:mesto>

        <ds:stat>116</ds:stat>

        <ds:as poradi="1" typ="T">

          <ds:obsah>+420603123456</ds:obsah>

        </ds:as>

        <ds:as poradi="0" typ="T">

          <ds:obsah>+42025162646</ds:obsah>

        </ds:as>

        <ds:as poradi="0" typ="T">

          <ds:obsah>+420247814589</ds:obsah>

          <ds:sdeleni>do zaměstnání</ds:sdeleni>

        </ds:as>

        <ds:aAny>

          <firmaTest:kraj cislo="1">

          <firmaTest:jmeno>Hlavní město Praha</firmaTest:jmeno>

          <firmaTest:hlmesto>Praha</firmaTest:hlmesto>

          </firmaTest:kraj>

        </ds:aAny>

      </ds:a>

      <dsip:ku>

        <dsip:ku_z duverne="N" fazespec="ZF" idku="MEDICALC.FNPL.1234567890" typku="AMBUL">

          <dsip:dat_prov>2006-12-03T11:00:00</dsip:dat_prov>

          <dsip:dat_vydani>2006-12-05T11:00:00</dsip:dat_vydani>

          <dsip:p_pracoviste icz="44101000" icp="44101882" odb="301">

          <dsip:nazev>Dětská ambulance</dsip:nazev>

          </dsip:p_pracoviste>

          <dsip:text>

            <dsip:ptext xml:space="preserve">Nález normální, za 3 týdny doporučena kontrola.</dsip:ptext>

          </dsip:text>

          <dsip:dg_vys typ_dg="P" ind_oprav_sd="N">

            <dsip:diag poradi="1">M255</dsip:diag>

          </dsip:dg_vys>

          <dsip:auzku indikace="I" typpol_vz="V" diag="M255">

            <dsip:dat_du typ="A">2006-12-03T11:00:00</dsip:dat_du>

            <dsip:vykon kod_vykonu="31022" pocet="1" uctujici="O"/>

            <dsip:p_pracoviste icz="44101000" icp="44101882" odb="301">

              <dsip:nazev>Dětská ambulance</dsip:nazev>

            </dsip:p_pracoviste>

          </dsip:auzku>

        </dsip:ku_z>

      </dsip:ku>

    </dsip:ip>

  </ds:is>

</ds:dasta>

 

firma_test-4.01.01.xsd:

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema targetNamespace="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test-4.01.01"

  xmlns:firmaTest="urn:firma:ns:dasta:ds4:firma_test-4.01.01"

  xmlns:dsComm="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"

  elementFormDefault="qualified" >

  <!-- Import common element types.  -->

  <xs:import namespace="urn:cz-mzcr:ns:dasta:ds4:ds_type-4.01.01"

    schemaLocation="ds_type-4.01.01.xsd"/>

  <xs:element name="kraj" >

    <xs:complexType >

      <xs:sequence >

        <xs:element name="jmeno" type="dsComm:str24"/>

        <xs:element name="hlmesto" type="dsComm:str24" />

      </xs:sequence>

      <xs:attribute name="cislo" type="xs:nonNegativeInteger" use="required" />

    </xs:complexType>

  </xs:element>

</xs:schema>

 

 

Seznam bloků datového standardu, do kterých byly přidány tzv. firemní bloky:

 

a

an

as

auz

auzku

dasta

davka

dg

dgz

h

hodnoceni

ip

ipi_o

ipi_v

is

ku

ku_o

ku_o_lab

ku_o_rdg

ku_o_rdg_lokal

ku_z

ku_z_lab

ku_z_rdg

ku_z_rdg_e

ku_z_rdg_o

le

leg_vyk

lek

lek_v

lez

lip

lod

loi

lop

lopk

lopz

los

nazvy

nejist_var1

nejist_var2

nejistota

oc

ocz

p

pm

pn

pnz

pracoviste

pracovnik

prepocet

pv_ku

pv_pac

reakce

sci

skala

text

u

ua

uks

uot

urf

utm

vrac

vrav

vrb

vrd

vrf

vrk

vrkpa

vrn

vro

vrp

vrr

vrs

vrs_h

vrx

vrz

vykon

zdroj_is

zum