*ku_z_rdg_o - vyšetření radiodiagnostické - snímek (pro DS4)

Snímek RDG vyšetření.

 

{distribuováno od verze 4.01.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

id_image

e

-64

?

identifikace snímku

 

pokyny:

viz id_image - pokyny

poznámky:

(0008,0018)

SOP Instance UID

 

id_serie

e

-64

?

identifikace série

 

pokyny:

viz id_serie - pokyny

poznámky:

(0020,000E)

Series Insatnce UID

 

ku_o_rdg_lokal

 

e

 

?

lokalizace

 

pokyny:

viz ku_o_rdg_lokal - pokyny

poznámky:

lokalizace část těla;

přebírá se z objednávky

 

text

e

 

?

text k snímku

 

pokyny:

zasílá se prostřednictvím bloku text

poznámky:

krátký komentář k tomuto snímku; kompletní nález je v bloku ku_z

 

priloha

 

e

 

?

příloha - snímek

 

pokyny:

1. zasílá se prostřednictvím bloku priloha

2. viz priloha - pokyny

poznámky:

odkaz na externí soubor se snímkem

 

int_pril

e

 

*

interní příloha

 

 

 

kuzrdgoAny

e

 

?

firemní blok

 

pokyny:

viz  firemní bloky

 

 

 

 

Podmínky, pokyny, obsah číselníku, seznam hodnot, poznámky:

 

*ku_z_rdg_o

pokyny k celému bloku:

Snímek je možné předávat dvěma způsoby, buďto jako obrazový soubor v příloze, nebo jako odkaz na snímek v PACS systému. Identifikace snímku odkazem do PACS systému se používá, pokud obě komunikující strany mají přístup do stejného PACS systému. Pro přenos mezi vzdálenými systémy se obvykle předává obrazový soubor, nejlépe v některém komprimovaném formátu.

 

id_image

pokyny:

Jednoznačná identifikace snímku v PACS systému. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.

 

id_serie

pokyny:

Jednoznačná identifikace série v PACS systému, ke které snímek patří. Obsahuje pouze číslice a znak „.“ (tečka). Konstrukce odpovídá standardu DICOM.

 

ku_o_rdg_lokal

pokyny:

Obsahuje vnořený blok popisující konkrétní část těla, která je na snímku zobrazena. Definice bloku je shodná s definicí bloku v požadavku - viz  ku_o_rdg a  ku_o_rdg_lokal .

 

priloha

pokyny:

Obsahuje odkaz na externí soubor, ve kterém je obrazová příloha uložena. Příloha může být v obecně známém obrazovém formátu (BMP, JPEG). Pokud se na tom komunikující strany dohodnou, může být přílohou i soubor ve formátu DICOM 3. Jako soubor ve formátu DICOM se interpretují soubory s příponou DCM a DICOM, nebo soubory bez známé přípony, pouze s číselným názvem souboru.