OSN-SAbstraktOSN-E

Kyselina močová dihydrát (KMD) se vyskytuje asi v 3,4 % konkrementů. Vzniká primární krystalizací z moči, její krystaly snadno dehydratují na polykrystalický agregát kyseliny močové anhydridu. Nejčastěji se vyskytuje ve formě písku či drobných konkrementů, které mají zrnitou porézní strukturu bez ohraničeného krystalizačního jádra.

Terminologie

Kyselina močová dihydrát, C5H4N4O3.2H2O, 2,6,8-trihydroxypurin dihydrát, zkratka KMD

Synonyma

nenalezeno

Klasifikační kódy

nenalezeno

 

OSN-SOdkazy na jiné relevantní dokumenty, další informaceOSN-E

Klinická biochemie urolitiázy

Typy konkrementů

 

Chemická a fyzikální charakteristika, struktura a povaha analytu

C5H4N4O3.2H2O

Mol. hmotnost: 186,13

Hustota: 1,64g/cm3

Tvrdost: asi 2

Krystalový systém: rombický

Prostorová grupa: nejasná

Mřížkové parametry: a = 7,40; b = 17,55; c = 6,35

Optické vlastnosti: n(a) = 1,508; n(b) = 1,691; n(g) = 1,728; D = 0,220; 2V = 40,4°; dvojosý negativní Nejsilnější difrakční linie: D = 8,948(10); 8,719(10); 4,394(4); 2,929(4); 2,192(5)

Makroskopický vzhled: tvoří šestiboké sloupcovité nebo tabulkovité krystaly, někdy protažené do tvaru brousku. Běžné jsou rosetovité prorostlice. Je bezbarvá, zbarvena močovými barvivy do žluta, sytě oranžova až do hněda.

Tabulka píků procedury ASIR

 

Vlnočet (1/cm)

 

Transmitance ( %)

 

 

 

3430

 

46,7

3010

 

30,0

2806

 

41,6

2496

 

84,5

1668

 

03,2

1484

 

75,6

1399

 

65,7

1326

 

63,4

1212

 

89,0

1116

 

62,6

1025

 

85,8

0990

 

61,8

0783

 

41,1

0746

 

45,0

0705

 

53,1

0618

 

62,3

0575

 

66,1

0518

 

67,8

0480

 

55,2

 

Důležité části spektra

Určení pásů je komplikované protože jejich umístění je velmi blízké s píky kyseliny močové anhydridu (dále jen KM). Odlišení od KM je možné podle pásu krystalové vody při 3430 cm-1. Na rozdíl od KM páry píků při 1584/1484 a 1399/1326 mají menší intenzitu a nejsou rozdělené. Dále pás při 872 je slabý a rozšířený.

Výskyt a četnost

Vyskytuje se asi v 3.4 % močových konkrementů. V močovém sedimentu se nachází často a tvoří nažloutlé či narůžovělé krystaly a prorostlice. Její výskyt v psích a kočičích kamenech není popisován. Četnost výskytu konkrementů obsahujících KMD udává následující tabulka (hlavní složka je uváděna na prvním místě):

 

Složení konkrementu

 

výskyt v %

KM/KMD

 

4,9

KMD

 

1,5

KM/KMD/močan amonný

 

0,6

Typy konkrementů

I. Typickým výskytem kyseliny močové dihydrátu je močový písek, který se skládá z rombických krystalů a jejich rosetovitých prorostlic.

II. Může tvořit drobné hrubozrnné kaménky s radiálním uspořádáním krystalů.

III. Nejčastěji se vyskytuje jako příměs v externích částech hrubozrnnějších kaménků z KM.

Klinické souvislosti a faktory vzniku

Výskyt těchto krystalů v močovém sedimentu je více závislý na pH než na celkové koncentraci kyseliny močové. I pacienti s normální kvantitativní exkrecí KM mohou mít problémy s kameny a pískem, díky silně kyselé moči (pH = 4,8 - 5,0). Krystalurie se naopak nevyskytuje při pH nad 6,2. Konkrementy z kyseliny močové dihydrátu jsou doprovázeny hyperurikosurií, hyperurikemií, kdy pH je menší nebo rovno 5,5. Dále závisí na obecných podmínkách vzniku konkrementů.

 

Galerie obrázků

Různé tvary krystalů z kyseliny močové dihydrátu, polarizační mikroskop,
zvětšeno 160x

 

Krystaly kyseliny močové dihydrátu, polarizační mikroskop, zvětšeno 320x

 

Krystaly kyseliny močové dihydrátu, elektronový mikroskop,
zvětšeno 600x

 

Srůst tabulkovitých krystalů kyseliny močové dihydrátu, elektronový mikroskop,
zvětšeno 1200x

 

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Tamara Bulková