Hledání názvů, synonym (národní položka) (technický popis)

 

 

Dialog pro vyhledávání položek NČLP, které obsahují zadaný textový řetězec (hledá se v "Názvu do sestav", "Plném název"  a synonymech názvu komponenty - synonyma jsou součástí číselníku komponent). Při hledání se nerozlišují velká a malá písmena. Současně lze omezit hledání pouze na vybranou třídu a vybrat, zda se do výsledku hledání dostanou všechny nalezené položky nebo pouze položky s nespecifikovanou procedurou ("*").

Hledání je časově náročné.

 

 

 

textový řetězec (bez titulku) - hledaný textový řetězec

Maximální délka textového řetězce je 60 znaků. Při hledání se nerozlišují velká a malá písmena.

Pokud není prvním znakem textového řetězce znak "*", hledá se textový řetězec vždy od začátku prohledávaných názvů a synonym.

Pokud je prvním znakem textového řetězce znak "*", hledá se textový řetězec kdekoliv v prohledávaných názvech a synonymech (ne pouze od začátku prohledávaných názvů a synonym)

 

Třída - výběr třídy komponent z číselníku tříd. Pokud je vybrána třída, bude textový řetězec hledán pouze v položkách této třídy.

 

Hledat - přepínač pro výběr rozsahu výsledku hledání:

ve všech položkách - ve výsledku hledání budou zobrazeny všechny položky NČLP, které vyhovují podmínkám hledání

pouze v položkách s nespecifikovanou procedurou ("*") - ve výsledku hledání budou zobrazeny pouze položky NČLP s nespecifikovanou procedurou ("*"). Pokud neexistuje položka s nespecifikovanou procedurou, bude pro nalezenou dvojici (systém, komponenta) ve výsledku hledání jedna položka s procedurou jinou než "*".

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Storno - ukončení dialogu bez hledání položek NČLP

 

Hledat - tlačítko pro zahájení hledání zadaného textového řetězce v názvu do sestav, plném názvu a synonymech názvu komponenty (s případným ohledem na vybranou třídu). Pokud není textový řetězec nalezen v žádné položce NČLP, objeví se hláška

 

 

a hledání bude ukončeno.

 

V opačném případě bude zobrazen dialog se seznamem položek NČLP, které obsahují zadaný textový řetězec.

 

 

Seznam položek je setříděn podle názvu komponenty.Tlačítkem Výběr seznam uzavřete, aktivní položka seznamu se stane aktivní položkou NČLP. Tlačítkem Zpět práci se seznamem ukončíte bez změny aktivní položky NČLP.

 

Po prvním hledání položky NČLP se tlačítko Hledání změní - místo jednoho tlačítka se objeví tlačítka dvě.

 

 

Tlačítko Hled. má stejnou funkci, jako původní tlačítko hledání.

 

Tlačítko Výsl.  slouží k zobrazení výsledku posledního hledání. Po jeho stisknutí se objeví seznam položek NČLP, který odpovídá naposledy hledanému řetězci (viz obrázek "Výsledek hledání" BUTYRÁT").