Číselník komponent

 

Technický popis

 

 

Komponenta je to, co v systému prokazujeme (např. ionty Na+, protilátky proti basální membráně glomerulů ve třídě IgG, antigen HBsAg atd.). S komponentou úzce souvisí druh veličiny (to, co vlastně stanovujeme: koncentrace, počet atd.) a  s druhem veličiny souvisí jednotka (v čem výsledek udáváme).

 

Komponenta je jedním ze základních stavebních kamenů, pomocí kterých jsou definovány položky národního číselníku (NČLP) i lokálního číselníku laboratorních položek (LČLP).

 

Poznámka:

Položky NČLP jsou definovány pomocí pětice Systém - Komponenta - Druh veličiny - Jednotka - Procedura.

 

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Položky" -> "Komponenty"

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"

  

 

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Správce lokálního číselníku (SLC) nemůže přidávat ani vymazat žádný záznam. Smí editovat údaje v záložce "Lokální verze".

  

 

Každá komponenta v číselníku je popsána těmito údaji:

Klíč, Kód, 4 varianty názvů (Zkrácený název, Název do sestav, Plný název, Plný název, popis), Chemický název, 4 synonyma, 4 třídy pro zatřídění komponenty.

 

K jednotlivým komponentám jsou vypracována repetitoria (tlačítko "Repet"). Abstrakt repetitoria ke komponentě je zobrazen v poli "Abstrakt".

 

Ke každé komponentě může být připojeno označení komponenty v jiných klasifikačních systémech (provázání  na externí číselníky).

 

Všechny změny provedené v definici komponenty jsou dokumentovány. Můžete si je prohlédnout pomocí tlačítka "Změny".

 

 

Komponentu zadává obvykle národní autor při vytváření nových položek národního číselníku. Nejprve vytváří záznam v pomocném číselníku SKDJ (systém - komponenta - druh veličiny - jednotka). Z něj potom vytvoří novou položku NČLP.