Export (dokumenty, texty)

 

Technický popis

 

 

Dialog pro vytvoření exportní dávky dokumentů a repetitorií. Dávka slouží k přenesení vybraných dokumentů na jiný počítač. Dialog se vyvolá tlačítkem "Export" v záložce Detail dialogů pro práci s dokumenty SLP a s repetitorii.

 

Ze seznamu všech dokumentů a repetitorií (národních i lokálních) vyberte a označte ty, které chcete zahrnout do exportní dávky. Protože je v seznamu několik tisíc dokumentů a repetitorií, lze pro usnadnění hledání dokumentů do exportní dávky seznam setřídit podle jednotlivých sloupců (kliknutím na oranžově podbarvenou hlavičku sloupce). Tlačítkem "Třídění" lze vyhledat požadovaný dokument.

 

Po vybrání požadovaných dokumentů vytvořte pomocí tlačítka "Médium" exportní dávku. Objeví se standardní dialog Windows pro zadání jména souboru.

 

Poznámka:

Pro minimalizaci problémů při vytváření exportní dávky je zavedeno omezení na tvar jména souboru: jméno souboru smí obsahovat pouze znaky a-z, A-Z, 0-9, - a _. (tj. písmena bez diakritiky, číslice, pomlčku a podtržítko). Nesmí obsahovat žádný jiný znak (tzn. ani mezeru).

 

Po stisknutí tlačítka "OK" bude vytvořena exportní dávka. Tu můžete přenést na jiný počítač a tam jí nahrát pomocí tlačítka "Import".

 

Exportní dávka je vytvářena pomocí komprimačního programu CABARC.EXE. Tento program je umístěn v hlavním adresáři programu SLP. Výsledkem tvorby exportní dávky je jeden komprimovaný soubor, který má standardně extenzi "CAB". Obsahuje vybrané dokumenty a záznamy o změnách v nich. Zároveň je vytvořen stejnojmenný soubor s extenzí "DBF". Pro nahrání exportní dávky (tlačítko Import v obrazovkách Dokumenty SLP a Repetitoria) jsou potřeba oba soubory.