Dokumenty SLP - Definice

 

 

Viz též:

Dokumenty SLP - seznam.

                Repetitoria

Návod k tvorbě uživatelských tiskových šablon

 

 

Technický popis

 

 

Viz též popis skupin a typů v systému SLP definovaných struktur dokumentů:

Dokumenty a texty - po skupinách

 

 

První ze dvou záložek dialogu pro práci s Dokumenty SLP. Další záložkou dialogu pro práci s Dokumenty SLP je Seznam.

 

Poznámka:

Pro editaci obsahu dokumentů SLP je použit Word, verze 2000 a vyšší. Pokud pracujete s nižší verzí Wordu, budete moci obsah již vytvořených dokumentů pouze prohlížet.

 

Dialog pro práci s dokumenty lze aktivovat z menu Dokumenty a texty (volba Dokumenty SLP) nebo z dialogu Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách (menu Dokumenty a texty).

 

 

Je-li dialog pro práci s dokumenty SLP aktivován volbou "dokumenty SLP", pracuje se se všemi dokumenty SLP lokálního i národního typu. Je-li dialog pro práci s dokumenty SLP aktivován z dialogu Dokumenty SLP a texty repetitorií - po skupinách, pracuje se s vybranou skupinou dokumentů. V titulku dialogu se objeví název vybrané skupiny.

 

Seznam dokumentů SLP národního typu je vytvářen jako vzor autorským kolektivem národního číselníku a dokumentů. Pro vaší práci jsou určeny dokumenty SLP lokálního typu. Ty lze vytvářet přidáním zcela nových dokumentů pomocí tlačítka Přidání  i převzetím národních vzorů.

 

Přidávat, případně opravovat dokumenty lokálního typu mohou pouze uživatelé s přístupovými právy SLCpřístupovými právy SLD. Uživatelé s přístupovými právy UC mohou dokumenty pouze prohlížet a tisknout.

 

Dokumenty národního typu (typ = N) můžete pouze prohlížet (slouží jako vzor pro vypracování dokumentů lokálního typu). Nemůžete je editovat, mazat, ani přidávat.

 

Záložka "Definice" obsahuje základní informace, které popisují a zatřiďují dokument. Obsahuje klíč, kód a název dokumentu, typ dokumentu (národní, lokální), typ 1/2 dokumentu, skupinu, osnovu dokumentu, třídy, do kterých dokument patří. Dále je zde zobrazen seznam příloh dokumentu, rozdělovník, abstrakt dokument a poznámka. Pro lokální dokumenty lze zadat číslo a verzi dokumentu, počet příloh a stupeň důvěrnosti dokumentu. Ve spodní části záložky je zobrazena informace o původním autoru dokumentu, poslední aktualizaci dokumentu a jeho stavu.

 

Ve spodní části záložky jsou dvě řady tlačítek, pomocí kterých se provádí většina akcí s dokumenty (důležitá jsou tlačítka "Prohlížení" pro zobrazení textu dokumentu a "Word" pro editaci textu dokumentu).

 

Poznámka:

Dialog pro práci s dokumenty existuje v základní verzi a ve zjednodušené verzi. Ve zjednodušené verzi jsou vynechány všechny údaje, které většina autorů pro svou práci nepotřebuje. Pokud chcete zjednodušenou obrazovku pro dokumenty používat, nastavte si přepínač "při práci s dokumenty používat zjednodušenou verzi obrazovky" v číselníku autorů (záložka Nastavení)