Číselník verzí číselníků NZIS (technický popis)

 

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem verzí číselníků NZIS (národního zdravotního informačního systému). Číselníky NZIS (ÚZIS ČR) jsou součástí datového standardu MZ ČR. 

 

Dialog pro práci s číselníkem verzí číselníků NZIS má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním záznamu číselníku verzí číselníků NZIS. Záložka Seznam zobrazí seznam všech záznamů číselníku verzí číselníků NZIS.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle kódu.

Číselník verzí číselníků NZIS spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Nemůžete editovat žádný z údajů na této záložce

 

 

Kód - kód verze číselníků NZIS

Má délku maximálně 6 znaků.

 

Název - název verze číselníků NZIS

Má délku maximálně 30 znaků.

 

Platí od - platnost verze číselníků NIS od zadaného data

Platí od je datová položka

 

Platí do - platnost verze číselníků NIS do zadaného data (pokud není datum zadáno, není platnost této verze číselníků NZIS zatím omezena)

Platí do je datová položka

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Kódu

• Názvu

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění číselníku verzí číselníků NZIS dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem verzí číselníků NZIS

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů číselníku verzí číselníků NZIS. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku verzí číselníků NZIS (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Kód

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Platí od

 

Platí do

 

 

Popis tlačítek Help, Třídění a Návrat - viz Popis záložky Detail.