Přístupová práva programu SLP

 

Viz též:

                 Základní, obecné informace o programu SLP

 

 

Uživatelé programu SLP mají po přihlášení do programu přiřazena přístupová práva, která určují, co je jim v rámci práce s programem SLP dovoleno. Přístupová práva mají hierarchickou strukturu, tj. uživatel s vyššími přístupovými právy smí dělat všechno, co smí uživatel s nižšími právy. Informace o přístupových právech uživatele je zobrazena v titulním řádku hlavního okna programu SLC

 

V programu SLP je uplatněno pět úrovní přístupových práv. První tři úrovně jsou určeny pro uživatele programu SLP. Poslední dvě úrovně jsou určeny pro autorský kolektiv národních údajů v programu SLP a pro správce národních dat programu SLP.

 

 

UC (uživatel číselníku) -  přístupová práva určená pro uživatele, který nesmí zasahovat do dat programu SLP. Data programu SLP smí jen číst. Pro uživatele s přístupovými právy UC je určena varianta programu slpwuc (SLPWUC.EXE)

 

Poznámka 1:

V počátečním nastavení systému lze nastavit příznak, že i uživatel s přístupovými právy UC smí editovat záznamy o neshodách. Pokud je příznak nastaven, lze i ve variantě programu SLPWUC.EXE editovat údaje v datech programu SLP.

 

Poznámka 2:

Pokud pracujete s elektronickým řízením dokumentace, mohou i uživatelé s přístupovými právy UC ve variantě programu SLPWUC.EXE zpracovat požadavky na čtení dokumentů (tzn. editovat údaje v datech programu SLP).

 

SLD (správce lokálních dokumentů) - přístupová práva, která jsou určena pro uživatele (autory), kteří vytvářejí lokální dokumenty a texty. Nemohou vytvářet a opravoval položky LČLP, lokální škály, lokální vazby, ani lokální číselníky. Právo editovat informace v menu Agenda je dáno nastavením přístupových práv pro menu Agenda. Přístupová práva pro jednotlivé uživatele (autory) se nastavují v číselníku autorů. Nastavuje je správce nastavení (pomocný uživatel s kódem **). Po instalaci programu SLP má autor *A nastavena přístupová práva SLC, autoři *B - *Z práva SLD. Pro uživatele s přístupovými právy SLD je určena varianta programu slpwslc (SLPWSLC.EXE)

 

 

SLC (správce lokálního číselníku) - přístupová práva, která jsou určena pro uživatele (autory), kteří vytvářejí lokální dokumenty a texty, vytváří a opravují položky LČLP, lokální škály, lokální vazby, a lokální číselníky. Právo editovat informace v menu Agenda je dáno nastavením přístupových práv pro menu Agenda. Přístupová práva pro jednotlivé uživatele (autory) se nastavují v číselníku autorů. Nastavuje je pomocný uživatel s kódem **. Po instalaci programu SLP má autor *A nastavena přístupová práva SLC, autoři *B - *Z práva SLD. Pro uživatele s přístupovými právy SLC je určena varianta programu slpwslc (SLPWSLC.EXE)

 

Uživatelé s přístupovými právy SLD ani SLC nemohou opravovat žádné národní (vzorové) údaje v programu SLP.

 

Poznámka 1:

Alespoň jeden z uživatelů *A - *Z musí mít nastavena přístupová práva SLC (program SLP nedovolí správci nastavení nastavit všem uživatelům přístupová práva SLD).

 

Poznámka 2:

Jeden z uživatelů s přístupovými právy SLC má přidělenu funkci správce dokumentace. Implicitně je jako správce dokumentace nastaven autor *A.

 

ANC (autor národního číselníku) - přístupová práva pro autory národních (vzorových) dokumentů, položek a škál. Autoři národního číselníku mají kódy autora, které nezačínají * (např. PZ - MUDr. Pavel Žampach). Pro uživatele s přístupovými právy ANC je určena varianta speciální varianta programu SLP, která je distribuována pouze autorskému kolektivu programu SLP.

 

Viz též:

                 Autorský kolektiv programu SLP

 

 

SNC (správce národního číselníku) - přístupová práva pro správce národních (vzorových) dat. Kromě editace dat programu SLP má správce národního číselníku funkce pro kontrolu a distribuci národních (vzorových) dat. Pro správce národního číselníku je určena varianta speciální varianta programu SLP. Pracoviště správce národního číselníku je umístěno v nemocnici Kladno - OKBH.