Číselník lokálních algoritmů pro zpracování

 

Technický popis

 

 

Algoritmus pro zpracování obsahuje fakultativní odkaz na algoritmus popisující zpracování. Typ a použití algoritmu určuje hodnota "vznik položky".

 

Číselník lokálních algoritmů pro zpracování není dosud v SLP použit.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Lokální číselníky" -> "Algoritmy pro zpracování " 

a též v menu "Číselníky" -> "Seznam lokálně editovatelných číselníků"