Jednoduché lokální číselníky SLP (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s jednoduchými lokálními číselníky SLP. Jedná se o číselníky, které mají všechny identickou strukturu. Dialog pro práci s nimi se liší pouze titulkem, ve kterém je zobrazen název číselníku.

 

Seznam jednoduchých lokálních číselníků SLP

 

Název číselníku

Maximální délka klíče a kódu

 

 

Menu Číselníky - Lokální číselníky

 

číselník typů lokálních gescí

1

číselník lokálních algoritmů pro zpracování (dialog pro práci s číselníkem neobsahuje tlačítka Přidání, Výmaz)

8

číselník lokálních jednotek odebíraného množství

2

číselník lokálních jednotek množství pro analýzu

2

číselník lokálních dostupností pro rutinní vyšetření

8

číselník lokálních dostupností pro statimové vyšetření

8

číselník lokální "odezvy" pro rutinní vyšetření

8

číselník lokální "odezvy" pro statimové vyšetření

8

číselník příjmových míst pro rutinní vyšetření

8

číselník příjmových míst pro statimové vyšetření

8

číselník Příjmy - jiné ...

8

číselník skupin

8

číselník žádanek

8

číselník STAPRO - třídy (funkční skupiny LIS) Číselník je přístupný pouze pro nastavení "Spolupracující LIS" = STAPRO v dialogu Počáteční nastavení systému.

8

číselník MP PROGRAM - laboratoře Číselník je přístupný pouze pro nastavení "Spolupracující LIS" = MP PROGRAM v dialogu Počáteční nastavení systému.

1

 

Dialog pro práci s jednoduchými lokálními číselníky SLP má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním záznamu jednoduchého lokálního číselníku. Záložka Seznam zobrazí seznam všech záznamů jednoduchého číselníku.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle plného názvu.

 

Jednoduché číselníky spravuje správce lokálního číselníku (SLC). Správce lokálních dokumentů (SLD) nemůže přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce lokálního číselníku (SLC).

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace.

Klíč lze zadat pouze v režimu přidávání záznamu do číselníku (po použití tlačítka Přidání. Po vyplnění klíče dojde ke kontrole jednoznačnosti v rámci číselníku. Následně již klíč nelze editovat.

Maximální délka klíče - viz tabulka výše

 

Pořadí - logické pořadí záznamů jednoduchého lokálního číselníku. Záznamy lze lexikálně setřídit dle pole "Pořadí" (netřídí se dle numerické hodnoty pole, tzn. "5" je za "10", "05" je před "10").

Pořadí lze editovat. Má délku maximálně 6 znaků.

 

Kód - zakládá se společně s klíčem (při založení nového záznamu v číselníku je do něj nakopírován klíč).

Kód lze editovat. Maximální délka kódu - viz tabulka výše

 

Zkratka - zkratka názvu

Kód lze editovat. Má délku maximálně 8 znaků.

 

Název do sestav  - v SLP základní a perspektivní tvar názvu. Slouží i k třídění. Vhodný pro všechny LIS a NIS.

Název do sestav lze editovat. Má délku maximálně 32 znaků.

 

Plný název - nezkrácený plný název. V SLP používán jen v některých sestavách. Fakultativní použití v LIS a NIS

Plný název lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Plný název, popis - nezkrácený plný název včetně doplňujících informací (volným textem) pro potřebu systému SLP

Plný název, popis lze editovat. Délka není omezena (memo-pole).

 

Synonymum - jiný alternativní nebo původní název k "názvu do sestav". V SLP se s nimi běžně nepracuje. Neslouží k třídění, pouze k hledání.

Synonymum lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

Referenční anglické vyjádření

 

Plný název

Plný název lze editovat. Má délku maximálně 55 znaků.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Prázdná hodnota - tlačítko pro přidání "prázdného" záznamu do číselníku (záznamu, který nemá vyplněný klíč). Tento záznam se používá při výběru z číselníku prostřednictvím výběrového seznamu. Pokud potřebujete, aby nebyla vybrána žádná hodnota z číselníku, vyberete "prázdný" záznam.

Prázdný záznam může být v číselníku jen jeden.

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Třídění - tlačítko pro zobrazení dialogu pro třídění a hledání.

 

 

Lze zvolit setřídění číselníku podle

• Pořadí

• Plného názvu

• Kódu

• Klíče

 

Do pole pro hledanou hodnotu lze zadat počáteční část hledaného řetězce.

Po stisknutí tlačítka "Hledat" bude přepnuto třídění jednoduchého lokálního číselníku dle vaší volby. Pokud byl vyplněn hledaný řetězec, bude nalezen první záznam, který odpovídá hledanému řetězci a dialog Třídění a hledání bude ukončen. Nebyl-li žádný takový záznam nalezen, objeví se hláška "Nenalezeno" a dialog pro Třídění a hledání nebude ukončen. Lze změnit hledaný řetězec a hledání opakovat, nebo tlačítkem Storno dialog ukončit.

Po stisknutí tlačítka storno bude dialog Třídění a hledání ukončen bez změny pořadí a bez případného hledání dle hledaného řetězce.

 

Uložit - tlačítko pro průběžné uložení změn provedených v aktuálním záznamu číselníku bez nutnosti opustit záznam nebo zavřít obrazovku. Před uložením proběhne formální kontrola správnosti a úplnosti vyplnění záznamu. Pokud záznam není vyplněn správně a úplně, vypíše se upozornění na první zjištěný problém a k uložení změn nedojde.

 

Přidání - tlačítko pro přidání nového záznamu do číselníku

 

Výmaz - tlačítko pro výmaz aktuálního záznamu číselníku

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem. Došlo-li od posledního uložení ke změně v definici aktuálního záznamu číselníku, objeví se dotaz na uložení změn. Obdobně jako při použití tlačítka Uložit dojde ke kontrole správnosti a úplnosti vyplnění záznamu. Pokud záznam není vyplněn správně a úplně, vypíše se upozornění na první zjištěný problém a k ukončení dialogu nedojde

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech záznamů jednoduchého lokálního číselníku. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z jednoduchého lokálního číselníku (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče.

 

Kód

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle kódu.

 

Zkratka

 

Název do sestav

 

Plný název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle plného názvu.

 

Pořadí - logické pořadí záznamů jednoduchého lokálního číselníku.

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle pořadí.

 

 

Popis tlačítek Help, Prázdná hodnota, Třídění, Přidání a Výmaz - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk jednoduchého lokálního číselníku (sestava v přehledné tabulkové formě bez  podrobných popisů). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním jednoduchého lokálního číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk jednoduchého lokálního číselníku (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním jednoduchého lokálního číselníku.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem.