Práce s menu programu SLP

 

Práce s programem SLP je řízena pomocí menu. Hlavní menu programu SLP je umístěno na druhém řádku hlavního okna programu SLP.

 

 

Hlavní menu programu SLP řídí práci s programem SLP. Každá volba v hlavním menu obsahuje roletové podmenu s dalšími volbami. Roletové podmenu aktivujete najetím myší na volbu v hlavním menu (volba bude v hlavním menu zvýrazněna) a následným kliknutím levým tlačítkem myši.

 

Poznámka:

Pokud nechcete vybrat žádnou z voleb roletového podmenu a chcete roletové podmenu zavřít (deaktivovat), stiskněte klávesu "Esc", nebo klikněte levým tlačítkem myši do prostoru hlavního okna programu SLP mimo roletové podmenu, hlavní menu a otevřená dialogová okna.

 

 

Výběrem některé volby z roletového podmenu (kliknutí levým tlačítkem myši na řádku, který odpovídá volbě) se spustí akce, která je volbě přiřazena - nejčastěji se v prostoru pro zobrazení dialogů zobrazí příslušené dialogové okno.

 

Pokud je na konci řádku v roletovém podmenu zobrazena šipka, pak volba odpovídající tomuto řádku nespustí akci. Po najetí myší na řádek se objeví roletové podmenu druhé úrovně.

 

 

Přesunutím myši na podmenu druhé úrovně a výběrem některé volby se spustí akce, která je volbě přiřazena - zobrazí se příslušené dialogové okno.

 

Všechny volby v programu SLP jsou dostupné roletových podmenu maximálně druhé úrovně.

 

Po výběru volby z roletového podmenu bude toto podmenu zavřeno (deaktivováno). Následující výběr začíná opět výběrem volby v hlavním menu programu SLP.