Menu programu SLP

 

Viz též:

Práce s menu programu SLP

Menu programu SLP - hot keys

 

 

Práce s programem SLP je řízena pomocí menu. Hlavní menu programu SLP je umístěno na druhém řádku hlavního okna programu SLP.

 

 

Hlavní menu programu SLP řídí práci s programem SLP. Každá volba v hlavním menu obsahuje roletové podmenu s dalšími volbami. Roletové podmenu aktivujete najetím myší na volbu v hlavním menu (volba bude v hlavním menu zvýrazněna) a následným kliknutím levým tlačítkem myši.

 

Popis jednotlivých voleb hlavního menu programu SLP:

 

Systém - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby se základními informacemi o programu SLP, pro aktivaci nápovědy, výběr aktuálního autora, nastavení parametrů programu SLP a ukončení programu

 

Položky - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci s národním číselníkem laboratorních položek, lokálním číselníkem laboratorních položek a vytvoření automatických vazeb mezi položkami LČLP

 

Škály - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci s národními škálami a lokálními škálami

 

Vazby - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci s národními vazbami a lokálními vazbami

 

Změny a revize - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volbu pro práci se změnami a revizemi provedenými (a zdokumentovanými) v lokálních datech programu SLP, národních datech programu SLP a pro práci s lokálními dokumenty, které podléhají revizi

 

Dokumenty a texty - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci s dokumenty a texty repetitorií po skupinách, pro práci s dokumenty, pro práci s texty repetitorií, pro přípravu podkladů nutných pro vytvoření LP a pro generování hypertextových publikací

 

Agenda - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci technickými údaji laboratoře (seznam pracovníků, techniky, dodavatelů, výrobců, servisních firem, adresář laboratoře a objednávky materiálu)

 

Výpočty - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro některých medicínských parametrů

 

Spolupráce s IS - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro spolupráci s datovým standardem MZ ČR (generování dat programu SLP ve tvaru pro DS 1.11, 1.20, generování dat programu SLP ve tvaru pro DS 2.00 a vyšší) a pro spolupráci s LIS

 

Údržba - volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby technického charakteru (archivace dat programu SLP, jejich obnova z archivu, přeindexování dat, komprimace dat, upgrade dat v rozsahu NČLP)

 

Číselníky -  volba aktivuje podmenu, které obsahuje volby pro práci s pomocnými číselníky programu SLP (číselníky jsou rozděleny do oblastí, každá oblast je řešena pomocí podmenu druhé úrovně)