Ukončení programu SLP

 

Viz též:

                Popis hlavního okna programu SLP

 

Program SLP lze ukončit třemi způsoby. Pro všechny způsoby ukončení SLP je třeba, aby byla všechna okna (obrazovky) v prostoru pro zobrazení dialogů programu SLP uzavřena - tzn. prostor pro zobrazení dialogů programu SLP byl prázdný.

 

Pomocí menu - volbou Systém z hlavního menu a následně Konec z roletového podmenu (případně z klávesnice pomocí tzv. "hot keys" "Alt" + S a následně K.

 

Pomocí tlačítka  z informačního řádku programu SLP.

 

Pomocí kombinace kláves "Alt" + F4 (standardní kombinace pro ukončení aplikace ve Windows).

 

Poznámka:

Poté, co práci s programem SLP ukončí poslední uživatel, budou vymazány všechny dočasné soubory v pracovním adresáři programu SLP (podadresář TMP hlavního adresáře programu SLP).