Menu programu SLP - hot keys

 

Menu programu SLP se skládá z hlavního menu a z roletových podmenu první, případně druhé úrovně. Volby v menu lze aktivovat pomocí myši (viz Práce s menu programu SLP). Alternativně lze volby v menu aktivovat též pomocí klávesnice (pomocí tzv. horkých kláves - hot keys). K tomu slouží podtržená písmena ve volbách hlavního menu programu SLP i ve všech roletových podmenu první i druhé úrovně.

 

Nejprve pomocí kombinace "levý Alt + písmeno (stiskneme levé tlačítko Alt a k tomu současně stiskneme klávesu odpovídající podtrženému písmenu) otevřeme roletové podmenu, které odpovídá požadované volbě v hlavním menu. Tím se otevře roletové podmenu první úrovně.

 

Požadovanou volbu z roletového podmenu první úrovně vybereme stisknutím klávesy (písmena) odpovídající této volbě (pustíme klávesu "levý Alt" a stiskneme pouze klávesu odpovídající podtrženému písmenu).

 

Pokud vybraná volba otvírá roletové podmenu druhé úrovně, vybereme obdobně požadovanou volbu z roletového podmenu druhé úrovně stisknutím klávesy (písmena) odpovídajícího této volbě.

 

Příklad 1:

Aktivování (otevření) dialogu "Lokální číselník laboratorních položek" - nejprve stiskneme kombinaci kláves "levý Alt + P". Tím se otevře roletové podmenu první úrovně pro volbu "Položky" v hlavním menu. Stisknutím písmena "L" otevřeme  dialog "Lokální číselník laboratorních položek".

 

Příklad 2:

Aktivování (otevření) dialogu "Autoři" - nejprve stiskneme kombinaci kláves "levý Alt + L". Tím se otevře roletové podmenu první úrovně pro volbu "Číselníky" v hlavním menu. Stisknutím písmena "S" otevřeme  roletové podmenu druhé úrovně pro volbu "Společné číselníky". Stisknutím písmena "A" otevřeme  dialog "Autoři".