Konec (menu Systém)

 

 

Viz též:

                Popis hlavního okna programu SLP

 

 

Ukončení programu SLP. Je třeba, aby byla všechna okna (obrazovky) v prostoru pro zobrazení dialogů programu SLP uzavřena - tzn. prostor pro zobrazení dialogů programu SLP byl prázdný.

 

 

Poznámka:

Program SLP lze ukončit i pomocí tlačítka  z informačního řádku programu SLP a Pomocí kombinace kláves "Alt" + F4 (viz též: Ukončení programu SLP)