Archivace (menu Údržba)

 

 

Vytvoření záložního archivu dat programu SLP. V případě problémů lze stav dat v okamžiku archivace vrátit zpět pomocí volby Obnova. Archivace probíhá pomocí komprimačního programu CABARC.EXE (případně "jar32.exe" nebo "arj.exe" v závislosti na vybramém formátu pro archivaci a export/import - viz Počáteční nastavení systému). Tento program je umístěn v hlavním adresáři programu SLP. Výsledkem archivace je jeden komprimovaný soubor, který má standardně extenzi "CAB" ("JAR", "ARJ").

 

Archivace dat je velmi důležitá činnost. Pokud by se vyskytly problémy, které by způsobily, že s vašimi daty v programu SLP nebude možno pracovat, lze se vrátit ke stavu dat, který byl v okamžiku vytvoření archivačního souboru. Proto vám doporučuji data programu SLP pravidelně archivovat a archivní soubory ukládat buď na disk jiného počítače, než na kterém jsou uložena data programu SLP, nebo nejlépe vypalovat na CD.

 

 

Poznámka:

Pokud je program SLP provozován v rámci počítačové sítě, lze archivaci dat spustit pouze, pokud je program SLP spuštěn pouze 1x (jen na stanici, ze které je archivace dat aktivována). Pokud je program SLP spuštěn současně na jiné stanici v rámci počítačové sítě, objeví se hláška

 

 

a archivace dat bude ukončena. V průběhu archivace dat nelze program SLP spustit na jiné stanici v počítačové síti.

 

 

Po aktivaci volby se nejprve objeví dialog pro zadání jména souboru. Pro archivaci dat je připraven adresář Archiv v hlavním adresáři programu SLP. Je ale možné vybrat libovolný jiný adresář na libovolném disku na lokálním počítači v rámci počítačové sítě.

 

Poznámka:

Vzhledem k velikosti souboru s archivovanými daty je třeba zvolit disk, na který se archivní soubor vejde. Je

vhodné, aby před začátkem archivace bylo na disku alespoň 100 MB volného místa. Z toho důvodu nelze jako disk pro archivaci zvolit disketu. Pokud chcete archivní soubor uložit na CD, vytvořte nejprve archivní soubor na disk a tento soubor následně uložte na CD (pomocí vypalovacího programu pro vaší CD mechaniku).

 

 

Jedná se o standardní dialog pro zadání jména souboru, který se vyskytuje ve většině aplikací Windows. Pomocí rozbalovací nabídky na prvním řádku dialogu vyberte požadovaný disk a adresář. Do položky "Jméno souboru" zadejte požadované jméno souboru se zaarchivovanými daty. Pokud nemáte vážný důvod, neměňte typ souboru ("*.CAB", případně "*.JAR", "*.ARJ"). Pomocí tlačítka "OK" odstartujete vytváření archivačního souboru. Tlačítkem "Storno" archivaci ukončíte bez vytvoření archivačního souboru.

 

 

Poznámka:

Pro minimalizaci problémů při archivaci je zavedeno omezení na tvar jména souboru: jméno souboru smí obsahovat pouze znaky a-z, A-Z, 0-9, - a _ (tj. písmena bez diakritiky, číslice, pomlčku a podtržítko). Nesmí obsahovat žádný jiný znak (tzn. ani mezeru).

 

 

Na začátku archivace se objeví okno archivačního programu CABARC.EXE (JAR32.EXE, ARJ.EXE), ve kterém je komentován průběh archivace.

 

 

Po vytvoření archivního souboru se objeví hláška o ukončení archivace.

 

 

 

Pravidelná archivace dat

V počátečním nastavení systému lze nastavit interval pro archivaci dat (ve dnech). Pokud je zde nastavena nenulová hodnota, potom vám bude po uplynutí zadaného počtu dnů při startu SLP nabídnuta možnost archivovat data SLP.

 

Poznámka:

Pokud nefunguje standardní volba pro archivaci dat v SLP, lze archivaci provést i "ručně". Archivace dat totiž není nic jiného, než komprimace souborů z adresáře "data" programu SLP do jednoho komprimovaného souboru. Proto lze alternativně archivovat data SLP i tak, že ukončíte program SLP, pomocí některého komprimačního programu zkomprimujete obsah adresáře "data" programu SLP a zkomprimovaný soubor si bezpečně uložíte. Obsah adresáře "data" si můžete samozžejmě zálohovat i v nekomprimované podobě, tj. např. na CD vypálit všechny soubory z adresáře "data" programu SLP.