Počáteční nastavení systému

 

Technický popis

 

Dialog "Počáteční nastavení systému" je určen pro zadání základních parametrů programu SLP, které jsou společné pro všechny uživatele.

 

Většina nastavovaných parametrů se týká práce s dokumenty (správce dokumentace, logo na titulní stranu dokumentů,  věta na titulní stranu dokumentů, adresa laboratoře na titulní stranu dokumentů, označení laboratoře pro dokumenty s redukovanou hlavičkou, nastavení revize dokumentů).

 

V záložce "Elektronické řízení dokumentace" se nastavuje, zda chcete při práci se SLP používat systém elektronického řízení dokumentace (EŘD) a další parametry ovlivňující práci s EŘD.

 

V záložce EŘZ (Elektronické řízení záznamů) se nastavuje, zda chcete při práci se SLP používat systém elektronického řízení záznamů (EŘZ) a další parametry ovlivňující práci s EŘZ.

 

Pokud pracujete s LIS firmy STAPRO nebo MP PROGRAM, nastavte "Spolupracující LIS". V dialozích pro lokální položky se vám pak objeví tlačítko "LIS", pomocí kterého můžete zadat doplňující údaje o lokální položce, které jsou nutné pro správnou spolupráci LIS a SLP.

 

Příznak "zaokrouhlovat znakové vyjádření věku dne od, do u škál" nastavte, pokud jste definici škál převzali ze svého LIS a toto vyjádření se liší od vámi preferovaného o ± 1 den.

 

Příklad:

Pokud zadáte např. "věk od" = 1460 dnů (4 roky), potom bez nastavení příznaku bude věk od zobrazen jako 3R 364D (3 roky, 364 dnů), protože v SLP je nastaveno 4 roky = 1461 dnů. Pokud příznak nastavíte, bude věk od zobrazen správně (4R).

 

Tlačítko "Aktualizace kódů" slouží k přegenerování všech odvozených názvů (název pro LP1 v lokálních položkách, všechny varianty lokálních názvů v číselníku SKDJ) podle lokálních názvů v číselnících.