Menu Číselníky - Externí číselníky DS pro laboratorní nálezové bloky

 

 

Externí číselníky datového standardu nejsou využívány v rámci práce s programem SLP. Jsou určeny pouze pro komunikaci pomocí datového standardu. Proto jejich zdokumentování bude velmi stručné.

 

 

 

 

Seznam externích číselníků DS pro laboratorní nálezové bloky (v závorce je označení číselník v rámci DS):

 

Typ zadání datumu a času události (v nálezu) [LVTZDCUN]

Stav výsledku (v nálezu) [LVSVN]

Příznak hodnoty kvantity [LVPHKN]

Urgentnost informace (v nálezu) [LVUIN]

Urgentnost zpracování  (v nálezu) [LVUZN]

Typ sdělení výsledku (v nálezu) [LVTSVN]

Indikace vazby na funkční vyšetření (v nálezu) [LVIVFVN]

Indikace opravného sdělení (v nálezu) [LVIOSN]

Volba interpretační škály - typ [LVVIST]

Volba interpretační škály - atribut [LVVISA]

Stav zpracování mikrobiologického materiálu  [LMSZMMN]

Indikace přítomnosti agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIPAN]

Příznak hodnoty kvantity (v mikrobiologickém nálezu) [LMPHKN]

Hodnocení citlivosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHCN]

Hodnocení přítomnosti uvedené vlastnosti (v mikrobiologickém nálezu) [LMHPUVN]

Informace o dalším vyšetření agens (v mikrobiologickém nálezu) [LMIDVAN]

Kódování barev (v obrazovém nálezu) [LGKBN]  (nyní nevyužíváno)

Číselník extenzí souborů (v obrazovém nálezu) [LGCESN]  (nyní nevyužíváno)