Číselník typů klinických událostí (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s číselníkem typů klinických událostí (používá se v datovém standardu).

Dialog má dvě záložky - Detail a Seznam. Záložka Detail obsahuje základní informace o aktuálním typu klinické události. Záložka Seznam zobrazí seznam všech typů klinických událostí.

Při aktivaci dialogu je zobrazena záložka Seznam. Seznam je setříděn vzestupně podle klíče.

Číselník spravuje správce národního číselníku (SNC). Nelze přidávat, vymazat ani editovat žádný záznam.

 

 

Popis záložky Detail

 

Všechny údaje v záložce Detail spravuje správce národního číselníku. Nemůžete editovat žádný z údajů na této záložce

 

 

Klíč - jednoznačná identifikace. Klíč je neměnný.

Maximální délka je 20 znaků.

 

Druh klinické události

Vybírá se z číselníku druhů klinických událostí.

 

Název - název typu klinické události

Má délku maximálně 55 znaků.

 

Podrobný název, popis - Nezkrácený název, případně popis typu klinické události

Délka není omezena (memo-pole).

 

Výčet bloků - fáze O - výčet bloků, které patří k fázi O klinické události.

Délka není omezena (memo-pole).

 

Výčet bloků - fáze Z - výčet bloků, které patří k fázi Z klinické události.

Délka není omezena (memo-pole).

 

Výčet bloků - fáze S - výčet bloků, které patří k fázi S klinické události.

Délka není omezena (memo-pole).

 

Platí od - platnost typu klinické události od uvedeného data.

Platí od je typu datum.

 

Platí do - platnost typu klinické události do uvedeného data.

Platí do je typu datum.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Pohybová tlačítka - viz Dialogy programu SLP

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s číselníkem typů klinických událostí

 

 

Popis záložky Seznam

 

Záložka Seznam zobrazuje seznam všech typů klinických událostí. V záložce "Seznam" nelze žádné údaje opravovat

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje z číselníku typů klinických událostí (obecné informace o práci se záložkou Seznam - viz Dialogy programu SLP).

 

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Klíč

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle klíče typu události.

 

Druh události

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle druhu události

 

Název

Kliknutím na hlavičku sloupce lze seznam setřídit podle názvu typu události

 

Platí od

 

Platí do

 

 

Popis tlačítek Help a Návrat - viz Popis záložky Detail.

 

 (tisk 1) - zobrazí dialog pro tisk číselníku typů klinických událostí (sestava v přehledné tabulkové formě bez  podrobných popisů). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním externího číselníku DS.

 

Ukázka části tiskové sestavy:

 

 

 (tisk 2) - zobrazí dialog pro tisk číselníku typů klinických událostí (sestava s podrobnějšími popisnými informacemi). Tiskovou sestavu lze zobrazit na monitoru (volba Preview), nebo vytisknout (volba Na tiskárnu). Třídění sestavy bude totožné s aktuálním tříděním externího číselníku DS.

 

Ukázka části tiskové sestavy: