Popis možností úpravy tiskových šablon dokumentů SLP

 

Ve verzi 2.42.01 byla do SLP přidána možnost tisknout dokumenty a repetitoria pomocí tzv. uživatelských šablon. V prvním kroku jsme nabízeli možnost vytvoření šablon pro tisk dokumentů na zakázku. Nyní pro zkušené uživatele přidáváme návod, jak si lze šablony pro tisk dokumentů vytvořit, případně upravit.

 

Poznámka:

Uživatelské šablony jsou soubory typu DOT v adresáři SEST programu SLP. Název uživatelských šablon začíná znakem "u".

 

Jména standardních šablon SLP pro tisk dokumentů a repetitorií:

 

Standardní tisk

Tisk na šířku

Dokumenty

tvzhl97.dot

stvzhl97.dot

Dokumenty s redukovanou hlavičkou

rvzhl97.dot

srvzhl97.dot

Repetitoria

mvzhl97.dot

mstvzhl97.dot

 

Při tvorbě uživatelské šablony je možné upravit některou z již existujících šablon, nebo vytvářet šablonu novou (lze vycházet z již existující šablony). Ve všech případech je postup stejný, liší se pouze úvodními kroky:

 

1a - Úprava již existují šablony pro tisk dokumentů

Při úpravě již existující šablony si nejprve vyberte šablonu, kterou budete upravovat (soubor s extenzí DOT v adresáři SEST programu SLP). Následně spusťte Word a otevřete soubor s šablonou. Pokud se objeví dotaz, povolte práci s makry. Nezavírejte náhled dokumentu (viz tlačítko, které se po otevření šablony objeví)

 

Poznámka:

Upravujte pouze uživatelské šablony (jejich jméno začíná písmenem "u"). Ostatní šablony budou s dalším upgrade SLP přepsány.

 

1b - Vytvoření nové šablony na základě již existující šablony

Při tvorbě nové šablony na základě již existující šablony si nejprve vyberte šablonu, která bude sloužit jako vzor. Vytvořte v adresáři SEST kopii této šablony. Následně spusťte Word a otevřete soubor s šablonou. Pokud se objeví dotaz, povolte práci s makry. Nezavírejte náhled dokumentu (viz tlačítko, které se po otevření šablony objeví)

 

Poznámka:

Jméno nové šablony musí začínat písmenem "u" a musí obsahovat pouze písmena bez diakritických znamének a číslice. Součástí jména souboru nesmí být mezery.

 

1c - Vytvoření úplně nové šablony

Po aktivaci Wordu nejprve uložte prázdný dokument jako soubor typu DOT s názvem dle pravidel v předcházející poznámce. Nezavírejte náhled dokumentu (viz tlačítko, které se po otevření šablony objeví)

 

 

2 - Další postup při úpravě / tvorbě šablony

Při tvorbě šablony pro tisk se vytváří grafické rozvržení stránek pro tisk dokumentu. Můžete vytvořit záhlaví, případně zápatí každé stránky dokumentu. Pro dokumenty SLP je též použito specifické rozvržení pro titulní stránku dokumentu.

 

 

Záhlaví (zápatí) dokumentu

Údaje, které se tisknou na každé stránce dokumentu, jsou obsaženy v záhlaví (zápatí) dokumentu. Pokud chcete upravovat údaje v záhlaví (zápatí) každé stránky, zvolte v menu "Zobrazit" -> "Záhlaví a zápatí", případně klikněte do prostoru již existujícího záhlaví (zápatí). Do záhlaví (zápatí) můžete umístit grafické symboly (čáry, rámečky, obrázky, tabulky), pevné texty a též texty, které se váží k tisknutému dokumentu. Ty lze do záhlaví (zápatí) vložit pomocí záložek. Pokud chcete do záhlaví dokumentu vložit např. číslo dokumentu, nastavte nejprve kurzor na pozici, kam má být číslo dokumentu vloženo. Pak vyberte v menu "Vložit" -> "Záložka", zadejte název záložky (pro číslo dokumentu se jmenuje "cislo") a stiskněte tlačítko "Přidat". Při tisku dokumentu pak bude na pozici záložky "cislo" vytisknuto číslo dokumentu. Každá záložka smí být v dokumentu použita pouze jednou. Proto pokud chcete pozici záložky v dokumentu přesunout, musíte nejprve záložku z dokumentu vymazat (menu "Vložit" -> "Záložka", vybrat požadovanou záložku a "Odstranit") a následně jí vložit na novou pozici.

 

 

Poznámka:

Pokud chcete zjistit, na které pozici v dokumentu je záložka použita, musíte použít opět menu "Vložit" -> "Záložka", vybrat požadovanou záložku a následně tlačítko "Přejít na". Na záložky použité v záhlaví (zápatí) se dostanete pouze, pokud je záhlaví (zápatí) zobrazeno.

 

Seznam názvů záložek, které reprezentují údaje o dokumentu:

Záložka

Pozice v tvzhl97.dot

Použití

Podrobnější popis

adresa

titulní strana - nad názvem dokumentu

1x

adresa laboratoře na titulní list dokumentů (viz Počáteční nastavení systému)

anotace

titulní strana - Abstrakt

1x

abstrakt dokumentu

cislo

rámeček vpravo nahoře - číslo

každá strana

číslo dokumentu (viz Dokumenty SLP)

cislo1

 

 

číslo dokumentu - pro druhé použití (viz Dokumenty SLP)

dneska

rámeček vpravo nahoře - datum tisku

každá strana

datum tisku = dnešní datum

exemplar

rámeček vpravo nahoře - exemplář

každá strana

pořadové číslo tisknutého exepláře dokumentu, lze nastavit, zda se má tisknout i offset

interval

zápatí titulní strany - Revize

1x

interval revizí dokumentu - slovní vyjádření

kod

rámeček vpravo nahoře - 1. řádek rámečku

každá strana

označení - kód (viz Dokumenty SLP)

kontrola

zápatí titulní strany - Kontroloval

1x

jméno autora, který kontroloval dokument - plné jm. včetně funkce

nazev

titulní strana - Název dokumentu

1x

název dokumentu (viz Dokumenty SLP)

platiod

rámeček vpravo nahoře - platí od

každá strana

datum, od kterého je dokument platný (viz Stav dokumentu)

platido

rámeček vpravo nahoře - platí od

každá strana

datum, do kterého je dokument platný (viz Stav dokumentu), tiskne se pouze, je-li vyplněno

platidomin

 

 

konec platnosti min. verze dokumentu (viz Stav dokumentu)

prilohy

rámeček vpravo nahoře - přílohy

každá strana

počet příloh k dokumentu (počet řádků v poli "Přílohy") (viz Dokumenty SLP)

ram

rámeček vlevo nahoře - logo (označení laboratoře pro dokumenty s redukovanou hlavičkou)

každá strana

prostor pro logo (označení laboratoře pro dokumenty s redukovanou hlavičkou), případně nápis "Informativní výtisk" nebo "Neplatný dokument"

rozdel

titulní strana - Rozdělovník

1 x

rozdělovník - tabulka v pevně nadefinovaném tvaru (viz Dokumenty SLP)

schvalden

zápatí titulní strany - Schválil - Dne.

1 x

datum schválení dokumentu (viz Stav dokumentu)

schvalil

zápatí titulní strany - Schválil

1 x

jméno autora, který schválil dokument - plné jm. včetně funkce

skupina

rámeček vpravo nahoře - 2. řádek rámečku

každá strana

skupina, do které dokument patří

tiskne se ve 2. řádku rámečku vpravo nahoře ve tvaru "skupina / typ1/2"

typ12

rámeček vpravo nahoře - 2. řádek rámečku

každá strana

typ12 dokumentu

tiskne se ve 2. řádku rámečku vpravo nahoře ve tvaru "skupina / typ1/2"

verze

rámeček vpravo nahoře - verze

každá strana

verze dokumentu (viz Dokumenty SLP)

verze1

 

 

verze dokumentu - pro druhé použití (viz Dokumenty SLP)

veta

titulní strana - těsně nad spodním rámečkem

1 x

věta na titulní list dokumentů (viz Počáteční nastavení systému)

zpracden

zápatí titulní strany - Kontroloval - Dne.

1 x

datum kontroly dokumentu (viz Stav dokumentu)

zpracoval

zápatí titulní strany - Zpracoval

1 x

autor dokumentu (viz Dokumenty SLP)

 

 

Titulní strana dokumentu

Pokud chcete upravovat vzhled titulní stránky dokumentu, klikněte do prostoru mimo záhlaví (zápatí). Obdobně jako pro záhlaví (zápatí) můžete na titulní stránku umístit grafické symboly (čáry, rámečky, obrázky, tabulky), pevné texty a též texty, které se váží k tisknutému dokumentu. Na konec titulní stránky musíte vložit znak pro konec stránky. Práce se záložkami je stejná, jako když jste vytvářeli záhlaví (zápatí) dokumentu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Připomínáme, že speciální potřebné úpravy šablon lze objednat u tvůrců systému SLP.