Nastavení tiskových šablon pro lokální dokumenty a repetitoria (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Fakultativní nastavení tiskových šablon, které budou používány při tisku vašich lokálních dokumentů. Pokud nebude v nastavení zadán žádný požadavek, bude použito standardní nastavení připravené k všeobecnému používání v systému SLP.  Nastavení spravuje správce lokálního číselníku (SLC). Pro ostatní uživatele SLP není dialog přístupný.

 

Tisková šablona, která bude použita při tisku vašeho lokálního dokumentu, se určuje podle následujícího postupu:

 

- je-li pro typ1 / typ2 vašeho dokumentu (repetitoria) nastavena uživatelská šablona, bude použita pro tisk dokumentu  (repetitoria)

 

- není-li nastavena uživatelská šablona pro typ1 / typ2 vašeho dokumentu (repetitoria) a je nastavena uživatelská šablona pro skupinu vašeho dokumentu (repetitoria), bude tato šablona použita pro tisk vašeho dokumentu (repetitoria)

 

- není-li nastavena uživatelská šablona pro typ1 / typ2 vašeho dokumentu (repetitoria) ani pro skupinu vašeho dokumentu  (repetitoria)a je nastavena uživatelská šablona pro dokumenty (repetitoria), bude tato šablona použita pro tisk vašeho dokumentu (repetitoria)

 

- pokud není nastavena žádná uživatelská šablona pro typ1 / typ2, skupinu ani dokument (repetitorium), použije se při tisku standardní tisková šablona SLP, která je součástí dodaného systému.

 

 

Poznámka:

1. Pokud nastavená šablona neexistuje (tzn. neexistuje stejnojmenný soubor v adresáři SEST programu SLP), je toto nastavení ignorováno.

2. Uživatelské šablony jsou soubory typu DOT v adresáři SEST programu SLP. Název uživatelských šablon začíná znakem "u".

3. Při standardním tisku dokumentu se použije šablona pro tisk na výšku, při tisku dokumentu na šířku se použije šablona pro tisk na šířku.

 

Viz též:

                Vytvoření uživatelské tiskové šablony

 

 

 

Při tisku pomocí zadaných šablon nevnímat nastavení parametrů tisku z číselníku typů repetitorií a dokumentů SLP - logická hodnota. Určuje, zda budou při tisku lokálních dokumentů pomocí uživatelské tiskové šablony respektována nastavení struktury dokumentu a nastavení tiskových atributů (viz tlačítka "Titulní list", "Text dokumentu", "Doplněk", "Speciální funkce" v dialogu Typy repetitorií a dokumentů SLP).

 

Tisk na výšku (standardní)

 

Dokumenty - jméno šablony, která je určena pro tisk lokálních dokumentů na výšku. Jméno šablony nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr šablony pro tisk lokálních dokumentů na výšku. Po jeho stisknutí se objeví dialog pro výběr šablony.

 

 

V dialogu budou k výběru nabídnuty všechny uživatelské šablony, které v tomto okamžiku existují.

 

Poznámka:

Uživatelská šablona je soubor typu DOT v adresáři SEST programu SLP, jehož název začíná písmenem "u".

 

Šablonu lze vybrat tlačítkem "Výběr". Pomocí tlačítka "Zpět" ukončíte dialog bez výběru šablony. Tlačítkem "Zruš výběr" odstraníte dosud vybranou šablonu

 

 

Repetitoria - jméno šablony, která je určena pro tisk lokálních repetitorií na výšku. Jméno šablony nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr šablony pro tisk lokálních repetitorií na výšku. Po jeho stisknutí se objeví dialog pro výběr šablony (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty)

 

Tisk na šířku

 

Dokumenty - jméno šablony, která je určena pro tisk lokálních dokumentů na šířku. Jméno šablony nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr šablony pro tisk lokálních dokumentů na šířku. Po jeho stisknutí se objeví dialog pro výběr šablony (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty)

 

Repetitoria - jméno šablony, která je určena pro tisk lokálních repetitorií na šířku. Jméno šablony nelze editovat.

 

 - tlačítko pro výběr šablony pro tisk lokálních repetitorií na šířku. Po jeho stisknutí se objeví dialog pro výběr šablony (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty)

 

Seznam skupin

 

Seznam skupin dokumentů a repetitorií je určen pro výběr šablon pro tisk lokálních dokumentů pro konkrétní skupinu dokumentů repetitorií. V seznamu je zobrazen název skupiny, vybraná šablona pro tisk na výšku (nelze měnit), tlačítko pro výběr šablony pro tisk na výšku (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty), vybraná šablona pro tisk na šířku (nelze měnit) a tlačítko pro výběr šablony pro tisk na šířku (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty).

 

Seznam typů (typ1/ typ2)

 

Seznam typů dokumentů a repetitorií je určen pro výběr šablon pro tisk lokálních dokumentů pro konkrétní typ1 / typ2 dokumentů repetitorií. V seznamu je zobrazen název typu1/ typu2, vybraná šablona pro tisk na výšku (nelze měnit), tlačítko pro výběr šablony pro tisk na výšku (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty), vybraná šablona pro tisk na šířku (nelze měnit) a tlačítko pro výběr šablony pro tisk na šířku (jeho popis - viz Tisk na výšku (standardní) - Dokumenty).

 

OK - tlačítko pro uložení změn. Po jeho stiskuntí budou uloženy všechny změny provedené v tomto dialogu a dialog bude ukončen.

 

Storno - tlačítko pro ukončení dialogu bez uložení změn. Po jeho stiskuntí budou všechny změny provedené v tomto dialogu zapomentuty, dialog bude ukončen.