Zpracování seznamu názvů dokumentů do HTML souboru

 

Technický popis

 

 

Touto cestou vygenerujete soubor typu HTML (soubor lze dále upravovat Wordem), který obsahuje názvy vašich platných dokumentů SLP. Dále obsahuje pro každý dokument jeho číslo, verzi a datum odkdy dokument platí. Obsah souboru (případně jeho část) můžete přes schránku Windows přenést do vašeho dokumentu, ve kterém si udržujete seznam platných dokumentů SLP, případně následně spustit editor Word a s jeho pomocí seznam dále editovat.