Zpracování seznamu položek LČLP do XML souboru

 

Technický popis

 

Viz též:

LP - příprava - postup, návod, příklad

Definice formulářů pro položky LČLP

Definice sestav pro položky LČLP

 

Tento nástroj zajistí vytvoření předtiskové sestavy (XML souboru), obsahující požadovanou množinu položek LČLP (dle filtrace nastavené v definici sestavy) v požadovaném třídění (dle třídění nastaveného v definici sestavy). K vytváření předtiskové sestavy (XML souboru) bude použit obecný formulář z definice sestavy. Výsledkem působení tohoto nástroje bude soubor LP.XML, který bude uložen v adresáři TEXTY systému SLP. Na rozdíl od souboru typu RTF není tento soubor určen k editaci a následnému tisku. Údaje v něm obsažené mají pevnou strukturu (závislou na obecném formuláři vybrané sestavy) a soubor je proto možné použít jako jeden z podkladů pro profesionální tisk vaší laboratorní příručky v některém z tiskových studií. Struktura souboru LP.XML je podrobně popsána v dokumentu "Struktura XML tvaru laboratorní příručky".

 

Poznámka:

Obsah elementu STRUKT (popis struktury formuláře, pomocí kterého byl soubor vygenerován) je pouze vodítkem pro to, jak by mohl vypadat konečný tiskový tvar této části laboratorní příručky. Při předtiskové přípravě je možné nastavení grafického uspořádání z elementu STRUKT ignorovat a zvolit si vlastní grafického rozložení pro tisk LP. To je hlavním účelem tvorby laboratorní příručky v XML tvaru - uživatel dostává možnost nadefinovat si vzhled laboratorní příručky přesně podle svého - ze souboru lp.xml pak použije jen data o jednotlivých položkách LČLP (obsah elementu VETA).

 

 

Ukázka části souboru LP.XML (jak vypadá v prohlížeči Internet Explorer):

 

  <?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?>

  <!DOCTYPE lp (View Source for full doctype...)>

- <lp dat_gen="2007-06-13" cas_gen="14:28" form_nazev="Vzor LP -ukázkový formulář maximální [N]">

- <STRUKT>

- <lclpnazevlp2>

  <longtext radek="2" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="1" font_underline="0" font_color="#000000" />

  </lclpnazevlp2>

- <text_4_1>

  <obyctext radek="4" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Systém:" />

  </text_4_1>

- <nclpsyst32>

  <obycprom radek="4" sloupec="24" font_fix="0" font_bold="0" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" />

  </nclpsyst32>

- <text_5_1>

  <obyctext radek="5" sloupec="1" font_fix="0" font_bold="1" font_italic="0" font_underline="0" font_color="#000000" hodnota="Komponenta:" />

  </text_5_1>

    ...

  </STRUKT>

- <VETA>

- <lclpnazevlp2>

- <longtext>

  <odstavec hodnota="ALT v séru" />

  </longtext>

  </lclpnazevlp2>

- <nclpsyst32>

  <obycprom hodnota="S" />

  </nclpsyst32>

    ...

  </VETA>

- <VETA>

- <lclpnazevlp2>

- <longtext>

  <odstavec hodnota="Urea v séru" />

  </longtext>

  </lclpnazevlp2>

- <nclpsyst32>

  <obycprom hodnota="S" />

  </nclpsyst32>

    ...

  </VETA>

  </lp>