Číselník autorů - historie (technický popis)

 

Viz též:

                Dialogy programu SLP

 

 

Dialog pro práci s historií autorů, kteří používali aktuální kód autora. Údaje v opravovat pouze správce nastavení (**). Všem ostatním slouží údaje pouze ke čtení (nemají zobrazena tlačítka Oprava, Přidání, Výmaz).

 

Údaje z historie se použijí při náhledu a tisku dokumentů (na titulní stránce dokumentu).

 

Příklad:

Pokud dokument založil dne 15.4.2002 autor s kódem *A, v číselníku autorů je pod kódem *A MUDr. Karel Vymětal a v historii pro kód *A je autor MUDr. Petr Vochoč (aktivní od 1.1.2001 do 15.5.2005), pak se při tisku tohoto dokumentu objeví na titulní stránce MUDr. Petr Vochoč.

 

 

 

 

Po aktivaci dialogu se objeví seznam všech autorů, kteří používali aktuální kód autora. Je zobrazeno plné jméno autora a interval, ve kterém autor pod aktuálním kódem vystupoval.

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Oprava - tlačítko pro opravu údajů pro aktuálního autora z historie pro aktuální kód autora.

 

 

Objeví se dialog, ve kterém lze změnit jméno autora, funkci a datumy, které určují interval, ve kterém autor aktuální kód autora používal. Povinné údaje jsou "Jméno(plný tvar)", "Platí od" a "do".

 

Přidání - přidání nového autora do historie pro aktuální kód autora. Objeví se stejný dialog jako pro tlačítko Oprava. Po vyplnění údajů a stisknutí tlačítka "OK" bude nový záznam přidán.

 

Výmaz - výmaz aktuálního autora z historie autorů pro kód aktuální kód autora.

 

Návrat - ukončení dialogu pro práci s historií pro aktuální kód autora. Pokud došlo ke změně údajů, budou provedené změny automaticky uloženy.