Pomocný autor ** (správce nastavení)

 

 

V roce 2004 byl do seznamu autorů přidán pomocný autor s kódem ** (správce nastavení). Na tohoto autora byla převedena správa číselníku autorů. Ostatním autorům (*A - *Z) bylo odebráno právo zasahovat do číselníku autorů. Mohou si pouze zadat, případně změnit heslo, které slouží k zabezpečení přístupu do programu SLP. Všechny ostatní informace v číselníku autorů smí modifikovat pouze správce nastavení (autor **).

 

Správce nastavení smí modifikovat pouze číselník autorů. Přístupová práva má nastavena na úroveň UC, tzn. ostatní data programu SLP smí pouze číst.

 

Správce nastavení zadává pro všechny uživatele (autory) programu SLP k jejich určenému kódu jméno zkrácené i plné, funkci a nastaví přístupová práva (v dialogu pojmenováno "úroveň"), případně přístupová práva k informacím v menu Agenda.

 

Poznámka:

Alespoň jeden z uživatelů *A - *Z musí mít nastavena přístupová práva SLC (program SLP nedovolí správci nastavení nastavit všem uživatelům přístupová práva SLD).

 

 

Správce nastavení má dále právo měnit počáteční nastavení systému.

 

 

Správce nastavení spravuje číselník pracovníků laboratoře (používá se při elektronickém řízení dokumentace)