OSN-SAbstraktOSN-E

Arbitrární koncentrace (titr) je druh veličiny (vlastnosti, kind-of-property v terminologii konceptu IUPAC/IFCC) bez vazby na jednotku systému SI.

 

OSN-SSouvisející informaceOSN-E

SI jednotky

Druh veličiny

 

OSN-STextOSN-E

Arbitrární koncentrace je druh veličiny mimo sedm dimenzí SI.

 

Titr (sérologický titr, titr protilátky, serological titre, antibody titre) je v publikaci ”Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences” uveden jako příklad synonyma k pojmu arbitrární látková koncentrace určité protilátky. Je definován jako inverzní hodnota nejmenšího objemového podílu preparace antiséra, který ještě reaguje s antigenem za vzniku definované odpovědi v definovaném systému specifikovaným měřicím postupem.

 

OSN-SPoznámkyOSN-E

 

Poznámka 1

Hodnota titru při ředění 1 : 64 se udává jako titr = 64. Tato hodnota je obvykle úměrná látkové koncentraci komponenty.

 

Poznámka 2

Jestliže poslední ředění, kdy je ještě patrná definovaná reakce (např. aglutinace) je 1/8, arbitrární koncentrace protilátky se udává v intervalu otevřeném zprava pro další ředění (v tomto případě 1/16). Doporučený zápis podle IUPAC [(1/8)-1;(1/16)-1[arb.j./l, což znamená, že arbitrární koncentrace je v intervalu 8 ≤ c < 16 arb.j./l.

 

OSN-SAppendixyOSN-E

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

Rigg, J.C., Brown, S.S., Dybkaer, R., Olesen, H: Compendium of terminology and nomenclature of properties in clinical laboratory sciences. Blackwell Science, 1995, s. 226 – 227.

 

OSN-SAutorské poznámkyOSN-E

Antonín Jabor