Externí soubory

 

 

Dialog pro připojení externích souborů k informacím v datech SLP.

 

Např. v dialogu "Pracovníci laboratoře", záložce "Vzdělání" je před všemi údaji o vzdělání minitlačítko  s písmenem "X" (eXterní soubor). Pokud je pomocí tohoto tlačítka připojen jeden nebo více externích souborů, pak tlačítko změní vzhled na

 

 

Po stisku minitlačítka se objeví dialog se seznamem připojených externích souborů.

 

 

 

Help - zobrazí nápovědu k dialogu pro připojení externích souborů.

 

Zobrazit - tlačítko pro zobrazení obsahu aktuálního externího souboru (externího dokumentu), případně zobrazení obsahu internetové (intranetové) adresy pomocí prohlížeče Internet Explorer.

 

 

Přidání - tlačítko zobrazí dialog pro přidání nového externího souboru do seznamu připojených externích souborů.

 

 

Jméno souboru - jméno souboru (případně internetová adresa), který se má přidat do seznamu.Jméno souboru lze buď zadat do tohoto pole (lze zadat i relativní cestu k souboru - např. navody\pokyny.htm pro soubor pokyny.htm uložený v adr. návody programu SLP), nebo lze jméno souboru vybrat pomocí tlačítka s šipkou za polem pro jméno souboru: Po výběru se vybrané jméno souboru přenese do pole "jméno souboru"

Jméno souboru lze editovat. Maximální délka není omezena (memo-pole).

 

Zobrazit - tlačítko pro zobrazení obsahu souboru (externího dokumentu), případně zobrazení obsahu internetové (intranetové) adresy pomocí prohlížeče Internet Explorer.

 

Tlačítko "OK" - přidání jména externího souboru do seznamu externích souborů.

 

Tlačítko "Storno" - ukončení dialogu bez přidání externího souboru do seznamu.

 

 

Přidání - tlačítko zobrazí dialog pro opravu jména aktuálního externího souboru. Objeví se dialog stejný jako při přidání externího souboru. Pole "jméno souboru" obsahuje méno aktuálního externího souboru a ze ho změnit.

 

 

Výmaz - výmaz aktuálního externího souboru ze seznamu externích souborů.

 

 

Návrat - ukončení práce s dialogem pro připojení externích souborů.

 

 

Poznámky:

Externí soubory nejsou součástí dat programu SLP. Pokud program SLP přemístíte do jiného adresáře, na jiný počítač nebo externí soubor odstraníte, může být odkaz na něj neplatný. Proto doporučujeme vytvořit si v rámci SLP adresář, do kterého externí soubory umístíte a používat relativní cesty k externím souborům. Tím je zajištěno, že odkaz na externí soubor zůstane platný i při přemístění hlavního adresáře programu SLP.