Pracovníci laboratoře

 

Technický popis

 

 

Seznam pracovníků laboratoře. Jedná se o administrativní nástroj pro vedení personální agendy laboratoře.

 

 

Pomocí dialogu lze evidovat údaje o současných i minulých pracovnících laboratoře, tisknout karty, případně seznamy pracovníků laboratoře.

 

 

Pro každého pracovníka jsou evidovány základní personální údaje (jméno, datum a místo narození, rodné číslo), osobní číslo, adresa, spojení (telefon, mobil, fax, mail), zdravotní záznamy (očkování, titr protilátek, záznamy o zdravotním stavu, certifikace, licence).

 

V záložce "Vzdělání" lze zadat údaje o všech stupních vzdělání pracovníka, kontinuálním vzdělávání,  absolvovaných vzdělávacích a výcvikových akcích, prověřování způsobilosti pracovníka a o jeho publikační činnosti.

 

V záložce "Pracovní údaje" se evidují údaje o pracovním poměru pracovníka v laboratoři - datum nástupu do organizace, laboratoře, datum odchodu z laboratoře, pracovní zařazení, platovou třídu, pracovní úvazek, informace o seznámení s bezpečnostními pokyny, pracovních povinnostech, mateřské dovolené, poskytování informací, orientaci pracovníka, zácviku pro techniku, rozsahu odpovědnosti, zastupování a plán osobního rozvoje.

 

 

Údaje v dialogu smí editovat uživatelé programu  SLP, kteří mají nastavena Přístupová práva pro menu Agenda, oblast "Pracovníci" na hodnotu "psát". Pro čtení jsou údaje přístupné pouze uživatelům, kteří mají nastavena přístupová práva pro menu agenda, oblast "Pracovníci" na hodnotu "číst". Pro ostatní uživatele SLP jsou údaje nepřístupné.

 

 

Pokud používáte elektronické řízení dokumentace, je jmenný seznam pracovníků laboratoře využit (spolu s číselníkem autorů) pro přihlašování uživatelů do SLP. Správce nastavení má v číselníku pracovníků laboratoře k dispozici nástroje na propojení jmenného seznamu pracovníků laboratoře (ten se udržuje výhradně v menu Agenda -> Pracovníci laboratoře) s číselníkem autorů. Každý pracovník laboratoře by si měl buď v agendě pracovníků laboratoře nebo v číselníku pracovníků laboratoře zadat heslo,. kterým bude chránit své přihlášení do SLP.

 

 

Poznámka:

Přístupová práva pro menu Agenda nastavuje správce nastavení (autor s kódem "**").

 

 

 

Agenda je zapojena do elektronického řízení záznamů (EŘZ).