Označení číselníku (souboru) v DS

TYP_ANAM

Název číselníku (souboru) v DS

Typ anamnézy

Menu v  v programu ČLP

Číselníky -> DS - číselníky pro klinické události a anamnézy

Označení v  menu v programu ČLP

Typ anamnézy

Využívá se v blocích DS

 

Struktura číselníku

popis struktury číselnku (jednoduchý číselník)

Obsah číselníku

obsah číselníku TYP_ANAM

Poznámka

 

 

Popis: