*hsp – hospitalizace    

 

{distribuováno od verze 3.15.01}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

dath_od

 

e

 

?

datum začátku hospitalizace

formát D

pokyny:

vyplňuje se pro HPN, díl I, díl II i HOL

 

dath_do

 

e

 

?

datum konce hospitalizace

formát D

pokyny:

vyplňuje se pouze pro HOL

 

ind_hsp_zm

a

1

?

příznak změny

"A, N" (ano, ne)

pokyny:

vyplňuje se pouze pro HOL

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]    [Příklad]