Spuštění jednoduché verze SLP (technický popis)

 

 

Viz též:

Dialogy pro jednoduchou verzi SLP

 

Dialog pro výběr (změnu) a následné spuštění jednoduché verze SLP. Můžete si vybrat libovolný národní vzor nebo váš lokální dialog a pomocí tlačítka "OK" jej spustit.

 

 

 

 

Ve sloupcích seznamu jsou zobrazeny údaje o dialozích pro jednoduchou verzi SLP. .

 

Popis obsahu jednotlivých sloupců:

 

Typ - typ dialogu (N = národní - vytvořil národní správce, slouží jako vzor, L = lokální, vytvořil uživatel, lze jej upravovat pomocí volby "Dialogy pro jednoduchou verzi SLP" v menu Číselníky -> Společné číselníky)

 

Název - název dialogu pro jednoduchou verzi SLP.

 

 

Help - tlačítko pro vyvolání nápovědy k dialogu

 

Ukončení - tlačítko pro ukončení aktivního (v okně programu SLP zobrazeného) dialogu pro jednoduchou verzi SLP

 

OK - tlačítko pro aktuálního spuštění dialogu pro jednoduchou verzi SLP. Pokud je již aktivní (v okně programu SLP zobrazený) nějaký jiný dialog pro jednoduchou verzi SLP, bude před spuštěním nově vybraného dialogu ukončen.

 

Storno - ukončení dialogu pro spuštění jednoduché verze SLP. Nebude spuštěn žádný dialog pro jednoduchou verzi SLP.