Dialogy pro jednoduchou verzi SLP

 

Technický popis

 

Obsah dialogu

 

 

Jednoduchá verze SLP je určena uživatelům, kteří nevyužívají program SLP v plné šíři a je pro ně "Zbytečně složitý". Mohou si navrhnout svou vlastní obrazovku, která bude obsahovat pouze tlačítka funkcí, které v SLP používají.

 

Pokud budete používat jednoduchou verzi SLP, pak se vám po přihlášení do SLP objeví plocha, která bude obsahovat jen ty volby z menu a podmenu SLP, které při své práci potřebujete. Vzhled plochy si můžete kompletně navrhnout pomocí volby "Dialogy pro jednoduchou verzi SLP" v menu "Číselníky" -> "Lokálně editovatelné číselníky". Program SLP je pak možné ovládat pouze pomocí vybraných voleb (tlačítek), které budou po startu umístěny na ploše. Pak již není třeba používat menu programu SLP (i když menu zůstává nadále plně funkční). Lze též vhodně kombinovat původní a novou formou ovládání. Každý autor může mít přiřazen vlastní (individuální) dialog (plochu s tlačítky) pro jednoduchou verzi SLP, který pak používá.

 

Vytvoření různých variant dialogů (ploch s tlačítky) je úkolem pro správce lokálních číselníků ("SLC").

V číselníku "Dialogy pro jednoduchou verzi SLP" (v menu Číselníky - Lokálně editovatelné číselníky) připraví příslušné dialogy pro jednotlivé skupiny pracovníků.

 

Vlastní rozhodnutí, zda bude tato forma práce používána a jak, je následně věcí každého z uživatelů; příslušné nastavení si realizuje sám v "Číselníku autorů" (v menu Číselníky - Lokálně editovatelné číselníky) u svého kódu v záložce "Nastavení". V záložce "Nastavení" lze specifikovat ještě další funkce.

 

Poznámka:

Pouze tato záložka v číselníku autorů je přístupna všem správcům lokálních dokumentů a lokálních číselníků, ostatní záložky spravuje správce nastavení (**).

 

 

Spustit libovolný dialog pro jednoduchou verzi SLP lze i pomocí volby "Jednoduchá verze SLP" v menu "Systém".