Analýza rizik - závažnost

 

Technický popis

 

 

Výčet závažností v agendě analýzy rizik a jim odpovídající indexy pro výpočet hazard skóre.

 

Číselník najdete

v menu "Číselníky" -> "Agenda" -> "Analýza rizik - závažnost"

 

Údaje v číselníku (pole "závažnost" a "následek") smí editovat uživatelé s přístupovými právy SLC (správce lokálního číselníku) a SLD (správce lokálních dokumentů) Pro čtení jsou údaje přístupné  všem uživatelům SLP

Uživatelé s přístupovými právy SLC a SLD mohou též přidávat a mazat záznamy z číselníku, ale pouze do okamžiku, než se s agendou "Analýza rizik" začne pracovat (je vytvořen první záznam o analýze rizik). Poté již nelze žádný záznam do číselníku přidat ani odstranit a nelze ani měnit hodnotu pole "Index", protože by to znemožnilo vyhodnocení záznamů z agendy "Analýza rizik" v čase.