vykon_drg_sk – výkon DRG v SR

Výkon DRG vázaný na případ DRG na Slovensku.

 

 {distribuováno od verze 3.21.02}

 

kód

T

D

V

plný název

hodnota

podmínky, pokyny, poznámky

změny

kod_vykonu

a

7

?

kód výkonu DRG

 

pokyny:

kód dle UDZS (Úrad pre dohžad nad zdravotnou starostlivosou) na stránkách http://www.udzs-sk.sk/drg-klasifikacny-system/drg-dokumenty.html?page_id=1127

 

lokalizace

a

1

?

lokalizace výkonu DRG

Z - bez lokalizace

B - bilaterálně

L - vlevo

P - vpravo

 

pokyny:

určuje Příloha č.7 MU č.9/8/2006 (Dátové rozhranie pre ústavnú starostlivos)

 

pocet

a

 

?

počet výkonů

kladné číslo

 

 

dat_du

e

8

?

datum výkonu

formát D

 

 

pozn

e

 

?

poznámka

 

 

 

 

SEMAFOR_DS3[DTD]

 

 

Podmínky, pokyny, poznámky: